null

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorczych w Styczniu - #Open_Smolna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. #Open_Smolna: szkolenia dla przedsiębiorców
„Finansowanie sektora MŚP poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z programów unijnych, rządowych i samorządowych” oraz „Wsparcie sieci Enterprise Europe Network w rozwoju twojej firmy”
Data: 18 stycznia 2023, 10:30 – 12:30
Tematyka: 

Część I – 10:30 – 11:30
„Finansowanie sektora MŚP poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z programów unijnych, rządowych i samorządowych”
W tej części szkolenia  dowiedzą się państwo o jakie pożyczki z Unii Europejskiej oraz programów rządowych i samorządowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Część II – 11:30 – 12:30
„Wsparcie sieci Enterprise Europe Network w rozwoju twojej firmy”
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o usługach dla przedsiębiorców w ramach funkcjonowania sieci Enterprise Europe Network.
Poruszymy następujące tematy:

 • Poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych,
 • Doradztwo w zakresie prawa i standardów UE (np. RODO, oznakowanie CE, handel wewnątrzwspólnotowy),
 • Doradztwo w zakresie dostępu do finansowania (regionalne, krajowe i międzynarodowe programy wsparcia),
 • Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in. wdrożenie zrównoważonych modeli biznesowych, gospodarki obiegu zamkniętego i odnawialnych źródeł energii.

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, sala konferencyjna parter, ul. Smolna 4
Prowadzący szkolenie: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Link do szkolenia 

2.#Open_Smolna: szkolenia dla przedsiębiorców:
„Dialog i komunikacja w perspektywie zawodowej”
Data: 24 stycznia 2023, 11:00 – 12:00
Tematyka:

 • model WIN – WIN w komunikacji
 • jak odróżnić fakty, emocje i potrzeby
 • dialog jako największa siła skutecznego porozumienia

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, sala konferencyjna parter, ul. Smolna 4
Prowadzący szkolenie: Centrum Myśli Jana Pawła II
Link do szkolenia

3.#Open_Smolna: szkolenia dla przedsiębiorców
10:00 – 11:00: „Fundusze Europejskie – wsparcie dla przedsiębiorców”
11:00 – 12:00: „Pracodawco zatrudnij pracownika i zyskaj”
12:00 – 13:00: „Inicjatywy wsparcia dla początkujących przedsiębiorców w Warszawie”
Data: 25 stycznia 2023, 10:00 – 13:00
Tematyka:

Część I – 10:00 – 11:00
„Fundusze Europejskie – wsparcie dla przedsiębiorców”

 • możliwości pozyskania funduszy unijnych dla przedsiębiorców,
 • nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027,

Część II – 11:00 – 12:00
„Pracodawco zatrudnij pracownika i zyskaj”

 • rozwiązania umożliwiające wdrożenie przyszłego pracownika
 • jak uzyskać zwrot części kosztów wynagrodzenia lub stanowiska pracy
 • wsparcie pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem pracowników

Część II – 12:00 – 13:00
„Inicjatywy wsparcia dla początkujących przedsiębiorców w Warszawie”

 • jak działają miejskie inkubatory przedsiębiorczości i jakie wsparcie możemy w nich otrzymać,
 • jakie są ciekawe, bezpłatne szkolenia, warsztaty, programy i inne inicjatywy w Warszawie dla początkujących przedsiębiorców

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, sala konferencyjna parter, ul. Smolna 4
Prowadzący szkolenie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Biuro Rozwoju Gospodarczego
Link do szkolenia 

4.#Open_Smolna: szkolenia dla przedsiębiorców:
10:00 – 12:00: „ZUS – Jak korzystać z Platformy Usług Elektronicznych. Pytania i odpowiedzi”
12:00 – 13:00: „Czym są eurogranty”
data: 26 stycznia 2023, 10:00 – 13:00
Tematyka:

Część I – 10:00 – 12:00
„ZUS – Jak korzystać z Platformy Usług Elektronicznych. Pytania i odpowiedzi”
W tej części szkolenia szkolenia poruszana będzie tematyka z zakresu korzystania i poruszania się po systemie Platformy Usług Elektronicznych – istotna zarówno z perspektywy osoby cywilnej, jak i przedsiębiorcy.

Część II – 12:00 – 13:00
„Czym są eurogranty”
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programów Komisji Europejskiej (KE), zwłaszcza dużych projektów innowacyjnych, środowiskowych, edukacyjnych i kreatywnych. Tematy na spotkaniu:

 •  Informacje wprowadzające o eurograntach (programy ramowe KE)
 • Przydatne informacje i dane kontaktowe w zakresie wiodących programów KE (Horyzont Europa, Program Life, Erasmus Plus, Kreatywna Europa)
 • Przedstawianie zakresu wsparcia sieci PIFE
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, sala konferencyjna parter, ul. Smolna 4
Prowadzący szkolenie: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ZUS
Link do szkolenia