null

Budowa wodociągu w ul. Zawierciańskiej w dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budowa wodociągu w ul. Zawierciańskiej w dzielnicy Praga-Południe Uprzejmie Informujemy, że została zakończona budowa wodociągu w ul. Zawierciańskiej w dzielnicy Praga Południe. W celu uruchomienia nowej sieci niezbędne jest jej włączenie do miejskiego systemu wodociągowego w dniu 7 maja.

Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, jak również ważne dla miasta Warszawy zadania rozbudowa Metra, budowa szybkich tras tramwajowych, a także z budowa Południowej Obwodnicy Warszawy dochodzą do etapów, na których potrzebne są wyłączenia zasilania w wodę, w celu włączenia do eksploatacji nowych odcinków sieci wodociągowej. 

Bez tych planowych wyłączeń nie będziemy mogli dokończyć inwestycji, co wiąże się z dużymi opóźnieniami ich realizacji utrudnieniami w ruchu ulicznym i wzrostem kosztów inwestycji. Ponadto wykonawcy nie będą mogli rozliczyć się finansowo z zakończonych robót budowlanych, co wpłynie negatywnie na stan finansów tych firm i możliwość utrzymania miejsc pracy co w czasie epidemii jest szczególnie ważne. 

Uprzejmie Informujemy, że została zakończona budowa wodociągu w ul. Zawierciańskiej w dzielnicy Praga Południe. W celu uruchomienia nowej sieci niezbędne jest jej włączenie do miejskiego systemu wodociągowego. W związku z powyższym w okresie od godziny 23:00 w dniu 07 maja 2020 roku do godziny 5:00 w dniu 08 maja 2020 roku wyłączona zostanie dostawa wody w celu wykonania wcinki nowego wodociągu do sieci. 

Mając na uwadze szczególną sytuację pandemii wywołanej koronawirusem i związaną z tym konieczność zachowania ciągłości dostawy wody, a jednocześnie potrzebę realizacji inwestycji które są dla wszystkich mieszkańców bardzo ważne, monitorując dobowe zapotrzebowanie w wodę, wybraliśmy taką porę planowych wyłączeń, aby była ona jak najmniej uciążliwa. Na czas wyłączenia zostanie zabezpieczone zastępcze źródło wody w postaci beczkowozów. 

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Każdy nowy odcinek sieci wodociągowej włączony do eksploatacji poprawia warunki zaopatrzenia w wodę, zwiększa bezpieczeństwo i pewność jej dostawy, poprawia komfort Państwa życia i pracy. 

W przypadku pytań lub chęci pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na nr pogotowia wodociągowego pod nr tel. 994.