null

Budżet partycypacyjny – to Twój budżet! Zgłoś swój projekt!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budżet partycypacyjny – to Twój budżet! Zgłoś swój projekt! 20 stycznia 2014 roku rozpoczął się kolejny etap procesu Budżetu Partycypacyjnego – Warszawa 2015. Mieszkańcy m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Praga-Południe, mogą składać własne propozycje projektów do wykonania w ramach budżetu na 2015 rok. Z budżetu Dzielnicy Praga-Południe na rok 2015 została wydzielona kwota 2 100 000 zł, co stanowi ok. 0,6% środków finansowych będących w posiadaniu Urzędu Dzielnicy.

Budżet partycypacyjny to trudny proces współdecydowania o mieście, po raz pierwszy przeprowadzany w Warszawie w tej skali. 20 stycznia ruszy etap zgłaszania projektów. Będzie mógł złożyć je każdy warszawiak na specjalnym formularzu (poniżej dostępna jest wersja interaktywna formularza), które dostępne będą również w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy oraz na stronie internetowej poświęconej budżetowi partycypacyjnemu w Warszawie. Trzeba będzie opisać projekt i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne będzie dołączenie do niego podpisów minimum 15 osób popierających propozycję projektu.
Jeden projekt może dotyczyć jednego z 8 obszarów, na które została podzielona Dzielnica Praga-Południe, a jego szacunkowy koszt musi mieścić się w kwocie przeznaczonej dla danego obszaru.  Taki podział wynika z różnorodności infrastrukturalnej oraz społecznej cechującej Dzielnicę Praga-Południe. Jego podstawą były samorządy osiedlowe stanowiące jednostki samorządowe niższego szczebla. Wartości kwot zostały obliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w granicach poszczególnych obszarów. 
Podział na obszary i kwoty:
• Gocław 496 431,13 zł
• Grochów Południowy 406 919,86 zł
• Saska Kępa 393 970,45 zł
• Grochów Północny 279 103,00 zł
• Grochów Centrum 194 080,86 zł
• Kamionek 159 092,78 zł
• Grochów Kinowa 116 211,72 zł
• Przyczółek Grochowski 54 190,21 zł
Razem Praga-Południe 2 100 000,00 zł
(zobacz: podział obszarowy na mapie; aby sprawdzić, w którym obszarze położona jest Twoja ulica kliknij TUTAJ)
 
W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w zadaniach dzielnic (zobacz też: skrócony katalog zadań Dzielnicy), możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2015), dotyczące terenów ogólnodostępnych. Jeżeli projekt będzie dotyczył terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę właściciela/dysponenta terenu.
Projekty można składać do 10 marca 2014 roku – mieszkańcy, którzy złożą swoje propozycje do 16 lutego mają prawo do wprowadzenia poprawek o charakterze formalnym, o czym zostaną powiadomieni przez urzędnika zajmującego się weryfikacją jego projektu.
Aby Państwu pomóc nasi urzędnicy będą pełnili telefoniczne dyżury konsultacyjne. Jeżeli Wasz projekt będzie dotyczył zadania z zakresu:
kultury zadzwońcie do Iwony Kaczorowskiej, tel. 22 33 80 611, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00
sportu zadzwońcie do Renaty Paprzyckiej, tel. 22 33 80 664, we wtorki, w godz. 13:00 – 16:00
spraw społecznych zadzwońcie do Joanny Krupińskiej, tel. 22 33 80 212, w poniedziałki, w godz. 11:00 – 13:00
środowiska zadzwońcie do Sabiny Filipowicz, tel. 22 33 80 711, w poniedziałki i czwartki w godz. 14:00 – 16:00
infrastruktury zadzwońcie do Zbigniewa Girucia, tel. 22 33 80 397, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 – 15:00 lub Andrzeja Książka, tel. 22 33 80 347, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 – 15:00
informatyki zadzwońcie do Mariusza Strzałki, tel. 22 33 80 256, we wtorki i czwartki, w godz. 13:00 – 15:00
oświaty zadzwońcie do Michała Obuchowicza, tel. 22 33 80 725, w poniedziałki i wtorki, w godz. 10:00 – 12:00 lub Joanny Dabińskiej, tel. 22 33 80 722, w środy i czwartki, w godz. 11:00 – 13:00
Projekty będą przyjmowane:
• drogą mailową na adres budzet_partycypacyjny@pragapld.waw.pl
• listowną na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „budżet Partycypacyjny”  (liczy się data stempla pocztowego).
• osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, okienko „Informacja”, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00, w dniu 10.03.2014 r. do godziny 18.00.
Najpóźniej od 25 maja do 18 czerwca 2014 r. odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi pomysłami. To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt i przekonać się, na który z nich zagłosować, który jest dla nich najbardziej potrzebny i najciekawszy.
Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Glosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy.