null

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 roku

 

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zakończeniem głosowania na projekty w budżecie partycypacyjnym zapraszamy do zapoznania się z listami projektów, które będą realizowane z budżetu partycypacyjnego 2016. W obecnej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy Pragi-Południe mieli do dyspozycji 4 171 462,00 zł. Nasza dzielnica podzielona została na 8 obszarów lokalnych, co spowodowało, że w roku 2016 zrealizowane zostaną aż 64 projekty.

W obszarze ogólnodzielnicowym - 10 projektów
Saska Kępa - 12 projektów
Przyczółek Grochowski - 4 projekty
Kamionek - 7 projektów
Grochów Północny - 5 projektów
Grochów Południowy - 1 projekt
Grochów Kinowa - 9 projektów
Grochów Centrum - 7 projektów
Gocław - 9 projektów

Dla porównania przypomnijmy, że w poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego wybrano 42 projekty, które są aktualnie realizowane. 


PRAGA-POŁUDNIE – OGÓLNODZIELNICOWE

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 834 292 zł
Koszt wybranych projektów: 822 483 zł
Liczba wybranych projektów: 10

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe

306 000 zł

4265

Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego

246 000 zł

4016

Bezpieczne stojaki dla rowerów

180 000 zł

2732

Budki dla ptaków – EKO MIASTO

10 245 zł

2663

Ławeczka dla seniora

20 110 zł

2642

Praga - Południe bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z grochowskich, gocławskich i kamionkowskich murów

20 000 zł

2508

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

16 635 zł

2382

Wycieczki rowerowe o charakterze kulturalno-historycznym

3 250 zł

1815

Tablice edukacyjne

10 243 zł

1562

Mapa wydatków dzielnicy Praga-Południe

10 000 zł

900

 


PRAGA-POŁUDNIE – SASKA KĘPA

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 629 575 zł
Koszt wybranych projektów: 592 243 zł
Liczba wybranych projektów: 12

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy

277 044 zł

1141

Ukwiecona Saska w okolicach przystanku Saska.

13 225 zł

699

Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie

90 000 zł

695

Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem

115 000 zł

692

Łąka kwietna dla Saskiej Kępy – EKO MIASTO

3 960 zł

687

Dofinansowanie zakupu książek wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży nr 62 i biblioteki dla dzieci i młodzieży nr 55.

15 000 zł

646

Zakup książek nowości dla wypożyczalni nr 100 
ul. Zwycięzców 46

10 800 zł

639

Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie

18 500 zł

632

Lustro drogowe na skrzyżowaniu Gruzińska/Walecznych

1 819 zł

609

Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Saską Kępę)

3 250 zł

527

Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie

40 000 zł

488

Saska Kępa – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej

3 645 zł

299

 


PRAGA-POŁUDNIE – PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 86 093 zł
Koszt wybranych projektów: 84 750 zł
Liczba wybranych projektów: 4

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana

28 000 zł

131

Siłownia zewnętrzna

48 000 zł

116

Pocztówka - Przyczółek Grochowski

5 500 zł

39

Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Przyczółek Grochowski)

3 250 zł

36

 


 PRAGA-POŁUDNIE – KAMIONEK

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 251 591 zł
Koszt wybranych projektów: 251 455 zł
Liczba wybranych projektów: 7

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)

120 000 zł

459

Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom

91 350 zł

372

Rowerem po Kamionku i piechotą do Skaryszaka i na Błonia

17 000 zł

348

Zakup książek do biblioteki i jej lepsze oznakowanie - dot. wypożyczalni nr 44

10 000 zł

330

Łąka kwietna dla Kamionka– EKO MIASTO

3 960 zł

314

Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Kamionek)

5 500 zł

160

Kamionek – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej

3 645 zł

80

 


PRAGA-POŁUDNIE – GROCHÓW PÓŁNOCNY

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 442 643 zł
Koszt wybranych projektów: 441 403 zł
Liczba wybranych projektów: 5

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

Jordanek OdNowa

167 000 zł

768

Rozwój Poprzez Sport – Darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży.

95 400 zł

737

Rewitalizacja szkolnego boiska

169 543 zł

451

Łąka kwietna dla Grochowa Północnego– EKO MIASTO

3 960 zł

342

Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Północny)

5 500 zł

288

 


PRAGA-POŁUDNIE – GROCHÓW POŁUDNIOWY

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 645 042 zł
Koszt wybranych projektów: 642 866  zł
Liczba wybranych projektów: 1

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej

642 866 zł

1779

 


PRAGA-POŁUDNIE – GROCHÓW KINOWA

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 183 149 zł
Koszt wybranych projektów: 182 910 zł
Liczba wybranych projektów: 9

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci

63 900 zł

416

Podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchodolska 24 
i Międzyborska 78

43 000 zł

262

Zakup książek - nowości dla Biblioteki Publicznej im.J.Z. Rumla wypożyczalnia nr 90 ul. Rozłucka 11a

5 000 zł

178

Wsparcie dla przedszkola nr 220 - zakup sprzętów i wyposażenia

10 750 zł

175

Łąka kwietna dla Grochowa w rejonie Kinowa– EKO MIASTO

3 960 zł

172

Pod prąd rowerem po Grochowie (Kinowa)

42 000 zł

170

Wsparcie dla Przedszkola nr 220 - zakup parasoli i rolet

7 000 zł

168

Remont chodnika przy budynku Walewska 2

6 000 zł

151

Baner - informujący o godzinach otwarcia Biblioteki

1 300 zł

78

 


PRAGA-POŁUDNIE – GROCHÓW CENTRUM

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 306 705 zł
Koszt wybranych projektów: 303 255 zł
Liczba wybranych projektów: 7

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

KOBIELSKA 10 - NOWY CHODNIK

30 000 zł

460

Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21 / Podskarbińska 10B / Dwernickiego 35 / Siennicka 23

240 400 zł

334

Dbajmy o naszą okolicę sprzątając po naszych psach - zakup i montaż koszy oraz tabliczek.

10 000 zł

329

Zakup nowości książkowych do Wypożyczalni 40, BD 47

12 000 zł

309

Łąka kwietna dla Grochowa Centralnego– EKO MIASTO

3 960 zł

299

Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Centrum)

3 250 zł

219

Grochów Centrum – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej

3 645 zł

165

 


PRAGA-POŁUDNIE – GOCŁAW

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 792 372 zł
Koszt wybranych projektów: 769 497 zł
Liczba wybranych projektów: 9

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

Łąka kwietna dla Gocławia – EKO MIASTO

3 960 zł

1048

Zakup książek do Wypożyczalni nr 19

4 000 zł

989

Zakup książek do Biblioteki dla dzieci i młodzieży nr 2 (BD 2)

4 000 zł

966

Z Gocławia i na Gocław na rowerze

500 000 zł

882

Wyposażenie Pracowni Rozwoju Intelektualnego i Neuroterapii przy SP 185

76 292 zł

779

SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCŁAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE

73 000 zł

771

Mural z asami polskiego lotnictwa: Skalskim, Horbaczewskim

29 600 zł

635

Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw

75 000 zł

578

Gocław – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej

3 645 zł

343

 
Informujemy, że OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
 na projekty w Budżecie Partycypacyjnym 2016 odbędzie się w najbliżsżą środę 8 lipca 2015 r. o godz. 18.00 na Placu Defilad. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Jednocześnie informujemy, że rozpoczyna sie etap EWALUACJI.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami, które będą pomocne przy tworzeniu nowego Regulaminu w kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Wszelkie uwagi dotyczące drugiej edycji budżetu partycypacyjnego można przesyłać do14 lipca 2015 r. na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl

 

Dodatkowo14 lipca (wtorek) w godz. 17:30-20:30 odbędzie się otwarte spotkanie ewaluacyjne drugiej edycji budżetu partycypacyjnego.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy członków Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, autorów projektów i wszystkie osoby zainteresowane tym procesem.

Spotkanie poprowadzą moderatorzy z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i odbędzie się ono w Marzycielach i Rzemieślnikach (Dom Braci Jabłkowskich), ul. Bracka 25, III piętro.

Ze względu na przygotowanie spotkania i zapewnienie odpowiedniej liczby moderatorów, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału w spotkaniu na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl . Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 lipca, do godz. 11:00.

 W ostatnich dniach poinformowano nas o przypadkach dostarczania mieszkańcom „pod drzwi mieszkań” kart do głosowania, które albo mają już zaznaczone projekty (wystarczy wpisać swoje dane osobowe i się podpisać), albo zawierają niepełne listy projektów, na które można głosować. Pragniemy zaznaczyć, że karty do głosowania inne niż dostępne w urzędach dzielnic m.st. Warszawy oraz dostępne do pobrania pod adresem http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/papierowe-karty-do-g-osowania nie są ważne. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozwagę w sytuacji, gdy decydują się Państwo na powierzenie osobie trzeciej karty do głosowania celem dostarczenia tej karty do Urzędu m.st. Warszawy. Prosimy pamiętać, że na karcie do głosowania znajdują się Państwa dane osobowe, które mogą zostać powierzone wyłącznie osobom, które darzą Państwo wystarczającym zaufaniem. 

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że karta do głosowania, na której oddają Państwo głos jest prawidłowa, a dane na niej zawarte nie zostaną bezprawnie wykorzystane, prosimy o korzystanie wyłącznie z druków dostępnych w urzędach dzielnic lub na naszych stronach internetowych, jak również o dostarczenie wypełnionych kart do głosowania bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy. Gorąco zachęcamy do korzystania z internetowego narzędzia do głosowania, dostępnego pod adresem www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Narzędzie jest całkowicie bezpieczne i w dogodny sposób przeprowadzi Państwa przez proces głosowania.

Dziękujemy za zainteresowanie budżetem partycypacyjnym w m.st. Warszawy.W okresie 16 czerwca – 26 czerwca 2015 r. odbędzie się głosowanie na projekty złożone przez mieszkańców do budżetu partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne! Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 r. Zagłosować można przez Internet lub papierowo.


Jak zagłosować na wybrane projekty – w kilku prostych krokach:
 

KROK 1 – Wybieramy dzielnicę, w której chcemy oddać głos. Można głosować tylko w jednej dzielnicy.

KROK 2 – Wybieramy obszar w dzielnicy, na który chcemy oddać głos. Na Pradze- Południe można zagłosować na projekty z obszaru ogólnodzielnicowego oraz na projekty z jednego wybranego obszaru lokalnego. Praga-Południe podzielona została na 8 obszarów lokalnych:

Gocław

• Grochów Południowy

• Saska Kępa

• Grochów Północny

• Grochów Centrum

• Kamionek

• Grochów Kinowa

• Przyczółek Grochowski

KROK 3 Sprawdzamy projekty, jakie zostały dopuszczone do głosowania  w wybranym przez nas obszarze i wybieramy te projekty, które są naszym zdaniem najbardziej potrzebne.
 

Lista projektów z ich pełnym opisem znajduje się na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl 

Lista projektów po losowaniu numerów

Można wybrać dowolną liczbę projektów z obszaru, pamiętajmy jednak że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych projektów w danym obszarze nie może być większy niż kwota dostępna w wybranym obszarze (w przeciwnym wypadku głos zostanie policzony jako nieważny). Można więc zagłosować na wiele tanich projektów lub tylko kilka droższych. Podział kwot na obszary kształtuje się następująco:

 • Projekty ogólnodzielnicowe 834 292, 00 zł
 • Gocław 792 372,00 zł
 • Grochów Południowy 645 042,00 zł
 • Saska Kępa 629 575,00 zł
 • Grochów Północny 442 643,00 zł
 • Grochów Centrum 306 705,00 zł
 • Kamionek 251 591,00 zł
 • Grochów Kinowa 183 149,00 zł
 • Przyczółek Grochowski 86 093 zł


Razem na Pradze-Południe mamy do rozdysponowania 4 171 462,00 zł

KROK 4 – ZAGŁOSUJ od 16 czerwca do 26 czerwca 2015 r. – można to zrobić na kilka sposobów:

 • najłatwiej jest zagłosować przez Internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
 • zagłosować można również papierowo – przychodząc do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  (w poniedziałek w godz. 8.00- 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 -16.00) i wrzucając kartę do głosowania do urny,
 • można również przekazać swój głos pocztą na adres - Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet partycypacyjny2016”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do Urzędu pomiędzy16 a26 czerwca 2015 r.


Kartę do głosowania, w formie papierowej,  można pobrać od 16 czerwca 2015 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy lub ze strony internetowej:
karta Gocław
karta Grochów Kinowa
karta Grochów Południowy
karta Przyczółek Grochowski
karta Kamionek
karta Saska Kępa
karta Grochów Północny
karta Grochów Centrum

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu


Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem nieposiadającego numeru PESEL o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 


UWAGA!

Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz!

Jeżeli zagłosujemy więcej niż jeden raz (np. przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne.

Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych projektów przekroczy kwoty dostępne na poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze lokalnym, głos również nie będzie ważny.

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym).

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy bez względu na wiek.


Do dnia 10 lipca 2015 r. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2016 roku!

 


 

Uprzejmie informujemy, że informacja o wyniku szczegółowej weryfikacji projektów, zgodnie zRegulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego, zostanie przekazana autorom projektów do 29 maja b.r.

 


 


Zakończył się etap składania projektów do budżetu partycypacyjnego.
Mieszkańcy naszej dzielnicy złożyli 158 propozycji projektów:
Projekty ogólnodzielnicowe – 35 projekty
Kamionek – 18 projektów
Grochów Centrum – 8 projektów
Grochów Północny – 13 projektów
Grochów Południowy – 19 projektów
Grochów Kinowa – 23 projekty
Saska Kępa – 15 projektów
Gocław – 20 projektów
Przyczółek Grochowski – 7 projektów.

Wszystkie projekty przeszły pozytywnie weryfikację formalną i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, którym są publiczne dyskusje nad projektami. W trakcie spotkań autorzy projektów zaprezentują swoje propozycje pozostałym mieszkańcom, sąsiadom. Przewidziana jest również dyskusja. Spotkania to dobra okazja do łączenia projektów, ich modyfikacji, zwrócenia uwagi na szczegóły, które wymagają dopracowania. Może się okazać, że mieszkańcy mają podobne pomysły na projekt w zbliżonej lokalizacji albo złożyli dwa różne projekty dla tego samego terenu. Dzięki udziałowi w spotkaniach będzie można porozmawiać o tym, czy uda się te projekty połączyć lub zmodyfikować tak, aby wzajemnie się nie wykluczały.

Spotkania dyskusyjne odbędą się we wszystkich obszarach, w których można było składać projekty:

PROJEKTY Z KAMIONKA I GROCHOWA CENTRUM
16 marca 2015 r. godz. 18.00 Centrum Aktywności Lokalnej CAL
ul. Paca 40

PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE
17 marca 2015 r. godz. 18.00 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
ul. Grochowska 262

PROJEKTY Z GOCŁAWIA I SASKIEJ KEPY
18 marca 2015 r. godz. 18.00 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
ul. Nobla 18/26

PROJEKTY Z GROCHOWA KINOWA I PRZYCZÓŁKA GROCHOWSKIEGO
19 marca 2015 r. godz. 18.00 Rada Osiedla Grochów Kinowa
ul. Sygietyńskiego 7, I piętro

PROJEKTY Z GROCHOWA POŁUDNIOWEGO I GROCHOWA PÓŁNOCNEGO
20 marca 2015 r. godz. 18.00
Gimnazjum nr 22 ul. Boremlowska 6/12

Ze zgłoszonymi projektami można zapoznać się na stronie internetowej: twojbudzet.um.warszawa.pl, a głos w dyskusji można zabrać na FORUM INTERNETOWYM, które także znajduje się na stronie internetowej.  

 

 


17 stycznia 2015 r. rozpoczyna się etap składania propozycji projektów do wykonania w ramach budżetu partycypacyjnego. Z budżetu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na rok 2016 do dyspozycji mieszkańców została wydzielona kwota 4 171 462 zł. Projekt będzie mógł złożyć każdy warszawiak na specjalnym formularzu, który dostępny będzie w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej budżetowi partycypacyjnemu www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Trzeba będzie opisać projekt i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne będzie dołączenie do niego podpisów minimum 30 osób popierających propozycję projektu (do grupy 30 osób popierających projekt nie wlicza się projektodawcy). Jeden projekt może mieć charakter ogólnodzielnicowy lub dotyczyć jednego z 8 obszarów lokalnych, na które została podzielona Dzielnica Praga-Południe, a jego szacunkowy koszt musi mieścić się w kwocie przeznaczonej dla danego obszaru. Taki podział wynika z różnorodności infrastrukturalnej oraz społecznej cechującej Dzielnicę Praga-Południe. Podstawą podziału są granice Osiedli stanowiących jednostki samorządowe niższego szczebla. Wartości kwot zostały obliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących w granicach poszczególnych obszarów.

Podział na obszary i kwoty:
Gocław 792 372,00 zł
- Grochów Południowy 645 042,00 zł
- Saska Kępa 629 575,00 zł
-
 Grochów Północny 442 643 zł 
- Grochów Centrum 306 705 zł 
- Kamionek 251 591,00 zł
- Grochów Kinowa 183 149,00 zł
- Przyczółek Grochowski 86 093 zł

UWAGA!!! 
W obecnej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy mogą składać projekty o charakterze ogólnodzielnicowym tzn. takie, które dotyczą więcej niż jednego obszaru - do kwoty nie wyższej niż  834 292, 00 zł. 
Razem Praga-Południe 4 171 462,00 zł.

CHARAKTER PROJEKTÓW
W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w zadaniach dzielnic możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2016), dotyczące terenów ogólnodostępnych, nieobciążonych na rzecz osób trzecich. Jeżeli projekt będzie dotyczył terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę właściciela/dysponenta terenu. Trzeba też pamiętać, że inwestycja nie może być zadaniem własnym właściciela terenu.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ PROJEKTY?
Projekty można składać od 17 stycznia do 17 lutego 2015 r.
• w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
• w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, stanowisko nr 20 (bez pobierania numerka) - w poniedziałki w godz. 08:00–18:00, wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00.
• listownie  - przesyłając projekt na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
 
DYŻURY PODCZAS ETAPU SKŁADANIA PROJEKTÓW
Aby Państwu pomóc pracownicy Urzędu Dzielnicy będą pełnili dyżury konsultacyjne. 
Jeżeli projekt będzie dotyczył zadania z zakresu:
• kultury można skontaktować się z Panem Mirosławem Salachem, ul. Podskarbińska 6, pok. 112, tel. (22) 443 54 69, e-mail: msalach@pragapld.waw.pl
• sportu  można skontaktować się z Panią Renatą Paprzycką, ul. Podskarbińska 6, pok. 114, tel. (22) 443 54 83, e-mail: rpaprzycka@pragapld.waw.pl
• spraw  społecznych można skontaktować się z Panią Grażyną Małek ul. Grochowska 274 pok. 212, w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. (22) 44-35-256, e-mail: gmalek@pragapld.waw.pl
• środowiska można skontaktować się z Panią Sabiną Filipowicz ul. Podskarbińska 6, pok. 210, tel. (22) 44 35 501, e-mail: sfilipowicz@pragapld.waw.pl lub z Panią Agnieszką Wernikowską ul. Podskarbińska 6, pok. 210, tel. (22) 44 35 519, e-mail: awernikowska@pragapld.waw.pl
• oświaty można skontaktować się z Panią Joanną Dabińską ul. Podskarbińska 6, pok.222, tel. (22) 44-35-511, e-mail: jdabinska@pragapld.waw.pl
• informatyki można skontaktować się z Panem Karolem Sosińskim ul. Grochowska 274, pok.206 tel. (22) 44-35-289, e-mail:  ksosinski@pragapld.waw.pl
Dodatkowo w zakresie spraw prowadzonych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami można kontaktować się z Panią Dominiką Adamską ul. Walewska 4, pok. 8A, tel. 22 300-35-09.
Będą  też dyżury Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, podczas których udzielane będą informacje nt. zasad obowiązujących na Pradze-Południe.

KOLEJNE ETAPY:
WERYFIKACJA FORMALNA PROJEKTÓW  DO 26 LUTEGO 2015
W przypadku stwierdzenia braków formalnych projektodawca najpóźniej do 20 lutego b.r. zostanie wezwany przez urzędnika do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania. Nieusunięcie w terminie stwierdzonych braków spowoduje pozostawienie projektu bez rozpatrzenia.

PUBLICZNE DYSKUSJE MIESZKAŃCÓW: 27 LUTEGO 2015 – 22 MARCA 2015
Po zakończonej weryfikacji formalnej odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi projektami, które obejmą prezentację projektów przez projektodawców oraz dyskusję mieszkańców nad projektami, które mogą prowadzić do zmian projektów. Publiczne dyskusję będą odbywały się zarówno podczas spotkań  mieszkańców, jak również za pośrednictwem internetowego forum.  To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt, a projektodawcy będą mogli je jeszcze modyfikować,  np. gdy okaże się, że niektóre z nich są podobne.

WYBÓR PROJEKTÓW DO ETAPU WERYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ (ETAP PRESELEKCJI): 23 MARCA 2015 – 1 KWIETNIA 2015
Jeżeli po weryfikacji formalnej liczba projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym w jednym obszarze terytorialnym przekroczy 50, a łączny koszt realizacji przekroczy kwoty przewidziane w danym obszarze, projektodawcy na spotkaniach dokonają wyboru projektów, które przejdą do następnego etapu.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA: 2 KWIETNIA 2015 – 22 MAJA 2015
Weryfikacja szczegółowa dokonywana będzie przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy lub przez właściwe merytorycznie jednostki i obejmie:
•  ocenę, czy projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom,
•  ocenę, czy projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2016,
•  ocenę, czy projekt umożliwia korzystanie z efektu jego realizacji przez ogół mieszkańców,
•  ocenę, czy projekt jest zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich,
•  ocenę, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
•  analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu,
•  urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym,
•  sprawdzenie, czy urealniony kosztorys nie przekracza kwot przewidzianych w danym obszarze,
•  analizę poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu.

UWAGA!!!
 W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, któreŁ
•  zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
•  zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
•  są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy.

SPOTKANIA PROMOCYJNE PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW: 3 – 15 CZERWCA 2015
Podczas imprez promocyjnych lub innych wydarzeń dzielnicowych projektodawcy będą mogli prezentować swoje projekty, aby jak najwięcej osób mogło się z nimi zapoznać przed etapem głosowania.

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY: 16 – 26 CZERWCA 2015
Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Glosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy: drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy. W odróżnieniu od poprzedniej edycji, głosować będziemy na dowolną ilość projektów z danego obszaru, z zastrzeżeniem, że suma kosztów realizacji wybranych projektów nie może przekraczać kwot przeznaczonych na dany obszar. W naszej dzielnicy będziemy mogli głosować zarówno na projekty z listy projektów ogólnodzielnicowych jak i na projekty z jednej wybranej listy projektów o charakterze lokalnym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZARZĄDZENIE NR 6699/2014 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI M.ST. WARSZAWY W ZAKRESIE BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2016

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE NA ROK 2016


Realizacja budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:

 

 1. akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego;
 2. powołanie koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego – do dnia 17 października 2014 r.;
 3. powoływanie dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego – do dnia 31 października 2014 r.;
 4. określenie zasad funkcjonowania zespołów oraz szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do dnia 28 listopada 2014 r.;
 5. dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic – do dnia 16 stycznia 2015 r.;
 6. zgłaszanie projektów – od dnia 17 stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.;
 7. weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów – do dnia 26 lutego 2015 r.;
 8. publiczne dyskusje mieszkańców – od dnia 27 lutego 2015 r. do dnia 22 marca 2015 r.;
 9. wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji) – od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2015 r.;
 10. weryfikacja szczegółowa – do dnia 22 maja 2015 r.;
 11. przygotowywanie przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (CKS) list zweryfikowanych projektów – od dnia 25 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r.;
 12. losowanie kolejności projektów na listach – do dnia 2 czerwca 2015 r.;
 13. spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – od dnia 3 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.;
 14. głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 r.;
 15. ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 10 lipca 2015 r.;
 16. ewaluacja - prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego.

 
Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Praga-Południe Warszawy 
 Skład Zespołu:

Mieszkańcy:

Paweł Gilecki - Przewodniczący Zespołu
Artur Gruntman
Adam Lutomirski
Wojciech Pietryszyn
Iwona Rządkowska
Jarosław Żurawski - Wiceprzewodniczący Zespołu

Organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Fundacja Dobro Lokalne
Uczniowski Klub Sportowy Spartakus
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Grochów
Inicjatywa Mieszkańców Pragi-Południe

Radni Dzielnicy Praga-Południe:

Karol Kowalczyk 
Dariusz Lasocki
Katarzyna Olszewska 

Przedstawiciele Rad Osiedli:

Zuzanna Lulińska Rada Osiedla Kamionek - Sekretarz Zespołu
Marzena Nowak Rada Osiedla Grochów Północny
Beata Pietrusińska Rada Osiedla Przyczółek Grochowski
Agnieszka Rogińska Rada Osiedla Grochów Centrum
Paweł Szufliński Rada Osiedla Gocław

Pracownicy Urzędu Dzielnicy:

Zbigniew Giruć
Ilona Młynarczyk
Magdalena Mroczek
Bożena Pazyrska
Anna Wojtasik


 

Terminy spotkań Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego:
 • 6 listopada 2014 r. godz. 18:00 sala konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 6
 • 13 listopada 2014 r. godz. 17:00 sala konferencyjna Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 262
 • 19 listopada 2014 r. godz. 17:30 sala konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 6 - spotkanie nie odbyło się.
 • 1 grudnia 2014 r. godz. 17:00 sala konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 6 - losowanie mieszkańców do składu Zespołu.
 • 1 grudnia 2014 r. godz. 17:30 sala konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 6
 • 11 grudnia 2014 r. godz. 17:30 sala konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 6
 • 8 stycznia 2015 r. godz. 17:30 Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 305
 • 25 lutego 2015 r. godz. 17:30 Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 305
 • 6 maja 2015 r. godz. 17:30 sala konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 6
 • 20 maja 2015 r. godz. 17:30 sala konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Podskarbińska 6
 • 25 maja 2015 r. godz. 17.30 ul. Podskarbińska 6, sala 203
 • 2 czerwca 2015 r. godz. 17.00 ul. Podskarbińska 6, sala 203 
 • 22 września 2015 r. godz. 17:30 Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 305
 


Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego:

 1. 6 listopada 2014 roku (protokół ze spotkania, załacznik nr 1, załącznik nr 2
 2. 13 listopada 2014 roku (protokół ze spotkania, załącznik nr 1
 3. 1 grudnia 2014 r. (protokół ze spotkania, załącznik nr 1)
 4. 11 grudnia 2014 r. (protokół ze spotkania wraz z załącznikami)
 5. 8 stycznia 2015 r. (protokół ze spotkania oraz lista obecności)
 6. 25 lutego 2015 r. (protokół ze spotkania, załącznik nr 1)
 7. 6,20,25 maja 2015 r. (protokół ze spotkania wraz z załącznikami)
 8. 2 czerwca 2015 r. (protokół wraz z załącznikiem)
 9. 22 września 2015 r. (protokół wraz z załącznikiem)
   


Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe:
Magdalena Mroczek, tel. 22 44 35 244.
Adres e-mail: mmroczek@um.warszawa.pl
 


Zachęcamy do zapoznania się z ideą budżetu partycypacyjnego w naszej biblioteczce:
O budżecie partycypacyjnym: 
http://partycypacjaobywatelska.pl/technika/35
O budżecie partycypacyjnym w Warszawie:
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl
O budżecie partycypacyjnym w Łodzi: 
http://budzet.dlalodzi.info/