null

Nie zwlekaj – zgłoś, czym ogrzewasz i wspieraj walkę ze smogiem!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zbliża się ostateczny termin składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym przypominamy właścicielom oraz zarządcom budynków lub lokali w Warszawie, że mają ustawowy obowiązek do 30 czerwca 2022 r. zgłosić w niej swoje źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Źródła ogrzewania, które zostaną zainstalowane po 1 lipca 2021 r., muszą zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od ich uruchomienia.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolskie narzędzie, pomocne w lokalizowaniu, a następnie wymianie przestarzałych pieców i kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Dlaczego tak ważne jest niezwłoczne złożenie deklaracji w CEEB?

Zgodnie z rankingiem gmin udostępnionym przez GUNB,Warszawa jest liderem wśród gmin powyżej 50 tys. punktów adresowych, dla których zostały złożone deklaracje CEEB. Jednakże liczba tych deklaracji wciąż jest zbyt niska. Na mapie stolicy mamy ponad 128 tysięcy punktów adresowych, a baza CEEB jest wypełniona jedynie w 19%. Zostało ich jeszcze 81%.

Dlatego im szybciej właściele i zarządcy nieruchomości zgłoszą stosowane w swoich budynkach i lokalach źródła ciepła, tym szybciej i efektywniej można będzie wdrożyć konkretne działania, mające na celu poprawę jakości powietrza w stolicy.

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Dlaczego warto niezwłocznie złożyć deklarację w CEEB?

Wraz z początkiem roku w całej Polsce został uruchomiony dodatek osłonowy - rządowe świadczenie, którego celem jest pomoc mieszkańcom w pokryciu kosztów związanych z rosnącymi cenami energii. Osoby, które przed wystosowaniem wniosku o pomoc finansową, złożą deklarację w CEEB, mogą liczyć na wyższy dodatek. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o dodatek osłonowy można uzsykać na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W jaki sposob złożyć deklarację w CEEB?

Deklarację można złożyć bez wychodzenia z domu i stania w kolejce. Wystarczy wejść na stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i poświęcić kilka minut na wypełnienie odpowiedniego formularza.

Do zarejestrowania zgłoszenia wystarczy Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z tej opcji, mogą złożyć deklarację w Urzędzie Dzielnicy.

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane:

  1. imię i nazwisko (albo nazwa) właściciela lub zarządcy budynku/lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju używanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Logowanie do aplikacji ZONE


Wszelkie informacje na temat CEEB są publikowane na stronie GUNB. Ewentualne pytania na temat CEEB należy kierować do przedstawicieli GUNB na adres e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl.

CEEB