null

Centrum obsługi podatnika

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum obsługi podatnika Uprzejmie informujemy, że zostało powołane Centrum Obsługi Podatnika ( COP) realizujące zadania Prezydenta m. st. Warszawy jako organ podatkowy w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej i opłaty targowej.

Wobec powyższego Mieszkańcy Dzielnicy w sprawach dot. podatków i opłat lokalnych powinni kierować się do COPu.
 
Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
numer telefonu: 22 44 30 900 lub 22 44 30 901
e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl