null

Certyfikat dobrych praktyk

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego realizuje projekt Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych.

Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie Certyfikatu Dobrych Praktyk

Przedsiębiorcy znajdą tam:
• formularz zgłoszeniowy

• korzyści z przystąpenia do projektu

• zbiór dobrych praktyk

Każdy z podmiotów, który zgłosi się do projektu oraz, który weźmie udział w obydwu planowanych w ramach projektu działaniach oraz będzie realizował program Polski Bon Turystyczny według wysokich standardów Certufikati norm bezpieczeństwa, otrzyma Certyfikat Dobrych Praktyk. Uczestnicy projektu zostaną dodatkowo wyróżnieni w publikacji Katalog Dobrych Praktyk, oznaczeni na mapie projektu podmiotów realizujących usługi z użyciem Polskiego Bonu Turystycznego oraz otrzymają prawo do korzystania z logo certyfikatu w celach promocyjnych i komunikacyjnych. Uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne.