null

Chwała bohaterom powstania!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Chwała bohaterom powstania! W chłodną sobotę, 23 listopada, odbyły się uroczyste obchody dzielnicowe 189. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Tradycyjnie, jak co roku od wielu lat, pod pomnikiem Poległych w Bitwie Grochowskiej zgromadzili się mieszkańcy dzielnicy, władze samorządowe Pragi-Południe, Rembertowa i Wawra, seniorzy oraz poczty sztandarowe południowopraskich szkół.

Po uroczystości wystartowali uczestnicy III Biegu Olszynki Grochowskiej. 

Mieszkańcy dzielnicy szczególnie serdecznie powitali poczty sztandarowe, młodzież i nauczycieli kilkunastu południowopraskich szkół. Gorącymi oklaskami powitano kombatantów z kpt. Feliksem Waśkiewiczem na czele. Radę i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe reprezentowali przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bożena Manarczyk, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bogdan Jeziorski, radne i radni Katarzyna Bernadetta Olszewska, Irena Bartosińska, Anna Dębińska-Żytkiewicz, Michał Wieremiejczyk i Sylwester Nowak oraz zastępca burmistrza Karol Kowalczyk. Obecny był także wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów Marek Jarzęcki. Nie zawiedli seniorzy: Teresa Bugajska-Nyc, Barbara Orzechowska, Wanda Orzeszek i Michał Byrski. Przybyli także goście z Konstancina-Jeziornej,

Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli tradycyjnie uczniowie klas wojskowych LXXII LO im. gen. Jasińskiego.

Po odegraniu hymnu Rzeczpospolitej Polskiej głos zabrał wiceburmistrz Karol Kowalczyk. Oddając hołd powstańcom przypomniał, że ważna jest dzisiaj również pamięć nie tylko o przyczynach wybuchu, ale i o upadku powstańczego zrywu.

Modlitwę za poległych na polach bitew Powstania Listopadowego odmówił z zebranymi ks. Dariusz Stefanowicz z parafii pw. Św. Ojca Pio na Gocławiu.

Na zakończenie odbyła się uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem.