null

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów? — Związek Banków Polskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w banku — to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). 
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1.  Zastrzeżenie w Systemie Dokumenty Zastrzeżone — w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest na stronie Związku Banków Polskich). 
    • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ. 
    • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). 
    • Można skorzystać z konta na stronie mfww.bik.pl (tylko pod warunkiem, ze osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
  2. Powiadomienie Policji — o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa. 
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu 
  • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie goy.pl. 

Podkreślamy, że w Systemie Dokumenty Zastrzeżone uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Związku Banków Polskich