null

Czerwiec 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 7 pozycji

Wydane decyzje w sprawie lokalizacji  celu publicznego – 2 pozycje

Informacje o wszczętych postępowaniach – 1 pozycja