null

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 402 zatrudni do pracy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wnętrze hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 402

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 402 zatrudni do pracy:
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlicy, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela języka angielskiego (8h);
oraz pracowników niepedagogicznych: sekretarza szkoły, woźnych, intendenta, pracowników kuchni, opiekuna dzieci i młodzieży przy przeprowadzaniu przez jezdnię.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres jbienkowska@edu.um.warszawa.pl
W temacie maila proszę podawać nazwę stanowiska, którego dotyczy aplikacja.
Uprzejmie informujemy, że szkoła skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.