null

Dyskusje publiczne i dyżury - odwołane

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyskusje publiczne i dyżury - odwołane Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, ogłoszoną 10 marca 2020 roku, odwołujemy zaplanowane dyskusje publiczne i dyżury dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Za komunikatem dostępnym na stronie Urzędu m.st. Warszawy czytamy m.in., że: „odwołujemy imprezy masowe w rozumieniu ustawy, zgodnie z decyzją rządu. Odwoływane są wcześniej planowane spotkania, takie jak Komisje Dialogu Społecznego, konsultacje i konferencje”.
W związku z powyższym nie odbędą się dyskusje publiczne dla:
- obszaru Sielc – część I (planowana na środę 11 marca, godz. 17, Centrum Łowicka, ulica Łowicka 21)
- rejonu ratusza Dzielnicy Targówek (planowana na czwartek 12 marca, godz. 17.30, ratusz Dzielnicy Targówek, ulica Kondratowicza 20)
- rejonu ulicy Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (planowana na środę 18 marca, godz. 17, Urząd Dzielnicy Ursynów, Aleja KEN 61)
- rejonu ulicy Podskarbińskiej – część I (planowana na czwartek 19 marca, godz. 17.30, Zespół Szkół nr 12, ulica Siennicka 15)
Odwołujemy także wszystkie dyżury projektantów planów. Na bieżąco będziemy Państwa informować o nowych terminach spotkań. Informacje będą dostępne na stronie : www.architektura.um.warszawa.pl