null

Edukacja prawna – szersza współpraca i więcej zajęć

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Edukacja prawna – szersza współpraca i więcej zajęć Uczniowie warszawskich szkół już od kilku lat biorą udział w dodatkowych lekcjach prawa prowadzonych przez stołecznych radców. Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych zostanie w tym roku rozszerzona. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie.

Poszerzamy wiedzę i budujemy świadomość prawną warszawskich dzieci i młodzieży. To bardzo ważne w społeczeństwie obywatelskim, gdzie swoje prawa i obowiązki mają zarówno obywatele jak i władza. Niestety, w Polsce ostatnio się o tym zapomina. A dzięki udziałowi w tych zajęciach uczniowie będą bardziej świadomi i będą potrafili sobie radzić także z prostymi zagadnieniami występującymi w codziennym życiu – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W ubiegłym roku szkolnym radcowie ze stołecznego OIRP przeprowadzili ponad 250 lekcji w kilkudziesięciu warszawskich placówkach – liceach (m.in. LXIII LO im. Lajosa Kossutha, LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego, XL LO im. Stefana Żeromskiego, VII LO im. Juliusza Słowackiego oraz CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”), zespołach szkół (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1) oraz szkołach podstawowych (nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego, nr 380 im. Jana Pawła II, nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego, nr 356, nr 271 im. 11 Listopada i nr 321).

Zajęcia w ramach programu „Radca prawny na piątkę” odbywały się zarówno w formie regularnych jak i pojedynczych spotkań w danej szkole. A od połowy marca do końca czerwca, po zamknięciu szkół z powodu pandemii - online.

Lekcje prawa prowadzone są przez radców prawnych oraz aplikantów radcowskich z OIRP Warszawa na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy, a ich przebieg jest stale monitorowany.

Tematyka zajęć jest dostosowana do każdego z poziomów edukacji. Podczas spotkania z praktykami prawa, co stanowi świetne uzupełnienie programu nauczania, dzieci i młodzież poznają zagadnienia związane z danymi osobowymi, prawami autorskimi, prawami człowieka, zobowiązaniami wynikającymi z prawa cywilnego czy prawa spadkowego, podstawy prawa gospodarczego, prawo rodzinne, prawo pracy oraz prawo konstytucyjne.

W bieżącym roku szkolnym współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych zostanie rozszerzona - na mocy porozumienia podpisanego przez Renatę Kaznowską, zastępcę prezydenta m.st. Warszawy i Monikę Całkiewicz, dziekana Rady. W zajęciach oprócz uczniów liceów, techników i szkół podstawowych weźmie udział także młodzież ze szkół zawodowych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Przeprowadzamy zajęcia zarówno w trybie stacjonarnym jak i w trybie online. Decyzję pozostawiamy oczywiście placówkom. Dostosujemy do nich program. Każda szkoła przesyła nam harmonogram, do którego wprowadzamy radców prawnych i aplikantów radcowskich prowadzących zajęcia. Aby wziąć udział w projekcie wystarczy zgłoszenie się danej szkoły do koordynatora oraz podpisanie z nami porozumienia – dodaje dziekan Monika Całkiewicz.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie („OIRP") jest samorządem zawodowym w okręgu warszawskim. Oprócz reprezentowania interesów zawodowych radców prawnych, dba także o najwyższą jakość usług prawnych świadczonych przez radców prawnych zrzeszonych w Izbie. Ponadto zajmuje się realizacją projektów pro publico bono, w tym projektów edukacyjnych.