null

Ekodoradca w Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa został zatrudniony Ekodoradca, którego zadaniem będzie współpraca z mieszkańcami w zakresie:

 

  • informacyjno-edukacyjnych możliwości ubiegania się o dotacje na modernizację kotłowni lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i zastąpienie ich innymi rozwiązaniami;
  • pomoc w zakresie wypełniania wniosków o udzielenie dotacji i przekazywanie mieszkańcom przydatnych informacji dotyczących likwidacji ww. kotłów lub palenisk;
  • informowanie mieszkańców o konieczności i możliwych sposobach złożenia „Deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz A – budynki i lokale mieszkalne oraz Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne ”.

 

Ponadto Ekodoradca:

  • przyjmie wersję papierową „Deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz A – budynki i lokale mieszkalne oraz Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne”;
  • poinformuje o ogólnych zasadach i wytycznych programów pomocowych oraz możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na działania związane z ochroną środowiska, w tym na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację oraz instalację odnawialnych źródeł energii;
  • pomoże przy wypełnianiu wniosku o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni oraz w skompletowaniu koniecznych załączników, weryfikacji wniosku pod względem poprawności jego wypełnienia oraz kompletności załączników;
  • przyjmie wniosek oraz dostarczy go do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy w celu zarejestrowania go w systemie SignUM.

 

Ekodoradca dostępny jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców – stanowisko nr 4 w środy w godz. 10.00 – 16.00 oraz pod numerem: 510 205 848