null

EKOPORTAL publiczne dokumenty o środowisku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyszukiwania kart w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (PDWD) administrowanym przez Ministra Środowiska

W wykazie tym WOŚ umieszcza dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (w tym skany wniosków złożonych przez podmioty nie będące osobami fizycznymi) a także dane o wydanych decyzjach z zakresu wycinania drzew (w tym skany decyzji).