null

Hufiec Pracy 7-9

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Hufiec Pracy 7-9 Hufiec Pracy 7-9 zapewnia młodzieży w wieku 15 – 18 lat warunki do kontynuacji kształcenia ogólnego i zawodowego. Kształcenie odbywa się w ramach Branżowej Szkoły Zawodowej, VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej oraz w formie pozaszkolnej.

Hufiec Pracy oferuje przygotowanie zawodowe, w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik samochodowy, fryzjer, kucharz, cukiernik, sprzedawca, piekarz, glazurnik. Istnieje też możliwość kształcenia w ramach rzemieślniczej nauki zawodu.
Każdy uczestnik uzyska pomoc w wyborze zawodu oraz możliwość kontaktu z doradcą zawodowym. Zarówno wychowankowie hufca, jak i młodzież ze środowiska lokalnego otrzymują możliwość uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Bogata jest również oferta zajęć w ramach czasu wolnego. Organizujemy warsztaty plastyczne, zajęcia wyrównawcze i sportowe, zajęcia w ramach koła artystycznego. Istnieje też możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz w międzynarodowych wymianach młodzieży.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych :
od wtorku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45
oraz w poniedziałki w godzinach 7.45 - 18.00

Hufiec Pracy nr 7-9 

Warszawa ul. Kickiego 5
tel. 22 813 05 71
hp7-9@mazowiecka.ohp.pl
Z uwagi na panującą pandemię COVID – 19 bardzo prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.