null

I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy II kadencji odbędzie się 11 lutego 2021 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uroczyste zaprzysiężenie radnych.
  3. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy.
  4. Przeprowadzenie wyborów na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy.
  5. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy.
  6. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Skarbnika Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy.
  7. Zgłaszanie i wybór delegatów do Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
  8. Zamknięcie obrad sesji.
     

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy 
Miłosz Warchoł