null

I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad
I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
III kadencji

24 stycznia 2023 r., godz. 16.30 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
sala konferencyjna 305

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uroczyste zaprzysiężenie radnych.
  3. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  4. Przeprowadzenie wyborów na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  5. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  6. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Skarbnika Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
  7. Zgłaszanie i wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy

II kadencji

/-/ Olivier Haremski