null

II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy II kadencji odbędzie się 11 marca 2021 roku o godzinie 17.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe.
 4. Zaprzysiężenie radnych II kadencji, niezaprzysiężonych na I sesji.
 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Powołanie Komisji stałych wraz z prezydium.
 7. Dyskusja nad projektem uchwały o regulaminie pracy komisji stałych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe.
 8. Głosowanie nad projektem uchwały o regulaminie pracy komisji stałych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe. 
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
   

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy 
Marek Pirsztuk