null

II tura wyborów: zapraszamy do urzędu w wydłużonych godzinach działania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

II tura wyborów: zapraszamy do urzędu w wydłużonych godzinach działania Uruchamiamy dodatkowe godziny pracy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe - wydłużamy je do godz. 18.00 w dniach 6-10 lipca br. w zakresie obsługi dotyczącej wyborów.

Sprawy związane z wyborami prezydenckimi można załatwić w godzinach pracy urzędu, bez konieczności wcześniejszego umówienia się (obowiązek wcześniejszej rejestracji dotyczy innych spraw urzędowych – ograniczenie wprowadzone w związku ze stanem epidemii). 

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w każdej komisji – również w swojej „macierzystej”. Można je otrzymać w swoim urzędzie dzielnicy „od ręki” do 10 lipca br. Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. 

Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie indziej, powinien pobrać zaświadczenie. Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia również głosowanie za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których MSZ nie zarządził wyłącznego głosowania korespondencyjnego.

Do 7 lipca możemy również dopisać się jeszcze do spisu wyborców w miejscu, w którym 12 lipca będziemy przebywać. Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy jedynie głosowania w II turze wyborów na Prezydenta RP.

Wnioski można składać również za pośrednictwem platformy ePUAP - pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka.