null

II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad
II sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy III kadencji
20 marca 2023 r., godz. 16.30
w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

sala konferencyjna 305

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zaprzysiężenie Radnych nieobecnych na I sesji Młodzieżowej Rady.
  3. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Powołanie Komisji stałych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wraz z prezydium.
  5. Informacja na temat bieżącej działalności Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.
  6. Głosowanie nad wyborem nowego logo Młodzieżowej Rady.
  7. Informacja na temat objęcia honorowym patronatem.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy

III kadencji

/-/ Jakub Pabjasz