null

Porządek obrad III sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy III kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad

III sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
III kadencji

22 czerwca 2023 r., godz. 16.30

w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

sala konferencyjna 305

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z II sesji MRD Praga-Południe.
  3. Zaprzysiężenie Radnych nieobecnych na I sesji Młodzieżowej Rady.
  4. Informacja na temat bieżącej działalności Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.
  5. Informacja o wyjeździe do Niemiec
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy III kadencji

/-/ Jakub Pabjasz

Załączniki: