null

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Błędy popełniane przez przedsiębiorców przy sporządzaniu oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:

  • wliczanie do wartości sprzedaży piwa bezalkoholowego lub innych produktów niebędących napojem alkoholowym

Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym,
0,5% objętościowych alkoholu - artykuł 46 ustęp 1 ustawy z dnia 26 października 1952 roku.

  • podawanie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w kwotach netto

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - artykuł 2ustęp 1 punkt 8 powyższej ustawy.

  • błędne zaszeregowanie napojów alkoholowych w grupach nieodpowiadających rodzajowi zezwoleń naprzykład zaliczanie piwa do napoju o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

  • nierzetelne sporządzanie wyliczeń

Uwaga!
Podanie fałszywych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia.