null

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Błędy popełniane przez przedsiębiorców przy sporządzaniu oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:

a) wliczanie do wartości sprzedaży piwa bezalkoholowego lub innych produktów niebędących napojem alkoholowym;

Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym, 0,5% objętościowych alkoholu - artykuł 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

b) podawanie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w kwotach netto;

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - artykuł 21 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy.

c) błędne zaszeregowanie napojów alkoholowych w grupach nieodpowiadających rodzajowi zezwoleń na przykład zaliczanie piwa do napoju o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

d) nierzetelne sporządzanie wyliczeń.

Uwaga! Podanie fałszywych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia.

2. Kontrola prawidłowości obrotu napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczy najczęściej:

a) posiadania przez przedsiębiorcę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

b) wniesienia w ustalonych w ustawie terminach opłaty za korzystanie z zezwoleń;

c) ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi alkoholami;

d) ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy;

e) ustalenia, czy działalność w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

f) zamieszczenia w miejscu widocznym dla klienta wywieszki informującej o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych;

g) prawidłowości wydzielenia stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2;

h) ustalenia, czy przedsiębiorca zgłosił zmianę zachodzącą w stanie faktycznym i prawnym w prowadzonej przez niego działalności organowi zezwalającemu w ciągu 14 dni od powstania tejże zmiany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone przez Inspekcję Handlową związane z niedozwoloną reklamą i promocją napojów alkoholowych (wg raportu NIK dot. ograniczenia spożycia napojów alkoholowych):

a) sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. „wielopakach” w cenach niższych niż w przypadku zakupu jednej butelki tego samego rodzaju napoju alkoholowego;

b) sprzedaż napojów alkoholowych po obniżonej cenie wraz z wymienioną ceną umieszczoną w witrynie (na zewnątrz) informującą o promocyjnej cenie;

c) wydawanie kart lojalnościowych lub bonów premiowych, przyznawanie punktów za zakup napojów alkoholowych i wymiana ich na nagrody (informacja zamieszczona na zewnątrz budynku);

d) umożliwienie negocjowania cen przy zakupie większej ilości alkoholu;

e) umieszczanie przed wejściem do sklepu wizerunków wybranych marek alkoholu;

f) umieszczanie na profilach społecznościowych zdjęć, nazw i cen drinków wraz z informacją o promocyjnej cenie sprzedaży;

g) umieszczanie na ladzie butelek alkoholu w celu jego degustacji;

h) oferowanie do sprzedawanych artykułów tzw. „gratisów” w postaci miniaturowych butelek z napojami alkoholowymi.