null

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), możliwe jest przyjęcie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na wniosek rodziców

• niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę III szkoły podstawowej, do klasy IV (w latach 2017/2018–2021/2022),

• niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, do klasy VII (w latach 2017/2018–2021/2022).

Z dniem 1 września 2017 r. na terenie Dzielnicy Praga-Południe, w wyniku przekształcenia gimnazjum, powstały 4 szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Angorskiej 2
  • Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12
  • Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich przy ul. gen. R. Abrahama 10
  • Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej przy ul. Afrykańskiej 11.

W związku z powyższym rodzice uczniów obecnych klas III i obecnych klas VI szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka z dniem 1 września 2021 r. do ww. szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV lub klasy VII.

Wnioski (druk wniosku w załączeniu) należy składać do dyrektora wybranej szkoły podstawowej w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

W sprawie ostatecznej decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka, Rodzice kontaktują się bezpośrednio z wybraną szkołą; warunkiem pozytywnej decyzji jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych oraz dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie określonym przez wybraną szkołę.

W związku z sytuacją epidemiologiczną o sposobie i terminie spotkań z rodzicami poinformują Dyrektorzy ww. Szkół Podstawowych zamieszczając informację na stronie internetowej szkoły.

Wniosek
Procedura