null

Informacja dotycząca organizacji ruchu podczas imprez organizowanych na Stadionie PGE Narodowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Mieszkańcy,

odnosząc się do Państwa uwag uprzejmie informuję, że w związku z imprezami organizowanymi na Stadionie PGE Narodowy, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie jako jednostka wprowadzająca organizację ruchu wprowadza na czas imprez czasową organizację ruchu – zamknięcie obszaru Saskiej Kępy.             

W tym celu przygotowuje projekt, który jest opiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego i Zarząd Transportu Miejskiego. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, projekt zatwierdzany jest przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, a następnie na jego podstawie zleca się wdrożenie czasowej organizacji ruchu.

Obecny projekt organizacji ruchu został wprowadzony na podstawie planu organizacji ruchu dla Saskiej Kępy nr PM/OC1239/20 w 2020 roku i obowiązuje przez 2 lata - do końca września 2022 r. Po tym terminie przystępuje się do sporządzenia nowego projektu organizacji.

Ze względu na to, że duże imprezy na Stadionie PGE Narodowy kończą się w październiku, tym samym schematem zabezpieczenie Saskiej Kępy będzie odbywało się do końca roku na tych samych zasadach.

20 czerwca br. działania związane z przestrzeganiem przez kierowców zakazu wjazdu dla samochodów nieuprawnionych prowadzone były przez Wydział Ruchu Drogowego KSP.

Według zatwierdzonego projektu, patrole Policji ustawione były przy rondzie Waszyngtona, ul. Saskiej, Międzynarodowej, Zwycięzców, rondzie Wolframa, kładce przy ul. Saskiej oraz ul. Afrykańskiej/Egipskiej.

Wjazd do Strefy SK możliwy był na podstawie identyfikatora.

Identyfikatory SK nie obowiązywały jednak pojazdów służb miejskich, taksówek, autobusów, rowerów, motorowerów, motocykli, pojazdów  uprzywilejowanych w ruchu drogowym, pojazdów korpusu  dyplomatycznego, osób niepełnosprawnych.

Dopuszczony był dojazd osób dowożących dzieci do szpitala przy ulicy Niekłańskiej 4/24 wyznaczonymi ulicami: od al. Stanów Zjednoczonych przez ul. Międzynarodową, Zwycięzców i Niekłańską lub ulicą Saską (od strony południowej) do ul. Zwycięzców i dalej ulicą Niekłańską.

W związku z powyższym nie było możliwości całkowitego wyłączenia z poruszania się po Strefie SK pojazdów bez identyfikatorów. Dlatego też policjanci, w niektórych sytuacjach przeprowadzali rozmowy z kierowcami bez identyfikatorów.

Ponadto z obszaru Saskiej Kępy wyjeżdżały samochody, które zaparkowały tam przed godz. 16:00, rodzice odbierający dzieci ze szkół, przedszkoli, osoby wracające od lekarza, czy też osoby, które na tym terenie pracują.

Przy tak dużej imprezie, porze dnia i związanym z tym natężeniem ruchu ciężko było uniknąć sytuacji korkowania się pojazdów w niektórych miejscach.

Przy sporządzaniu nowego projektu organizacji ruchu Zarząd Dróg Miejskich i Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym uwzględni ustawienie specjalnych tablic informujących o czasowym zamknięciu Saskiej Kępy, które będą ustawiane z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie informuję i zachęcam, aby osoby zainteresowane uzyskaniem identyfikatora, złożyły stosowny wniosek w Urzędzie Dzielnicy.

Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy