null

Informacja o trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyszłości terenów dawnego Klubu Sportowego „Orzeł”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na realizację zadania: organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyszłości terenów dawnego Klubu Sportowego „Orzeł”. Szczegóły i zapytanie ofertowe znajdują się na stronie https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/68325/details. Zapraszamy do składania ofert.