null

Informacja w sprawie środków na zakup komputerów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja w sprawie środków na zakup komputerów Faktyczne wsparcie, jakie otrzymają warszawskie szkoły w ramach programu rządowego, nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada zidentyfikowanym potrzebom

Jak można przeczytać na stronie instytucji rządowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Zgodnie z założeniami projekt ma być odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej koronawirusem.

Zapowiedzi przedstawicieli rządu, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące wsparcia finansowego na zakup sprzętu informatycznego dla szkół rozbudziły ogromne nadzieje wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców i samorządu. Ograniczenie działalności szkół na wiele tygodni wymusza wprowadzenie innowacyjnych metod nauki opartych głównie o pracę zdalną. 

Niestety faktyczne wsparcie, jakie otrzymają warszawskie szkoły w ramach programu rządowego, nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada zidentyfikowanym potrzebom.  Miasto st. Warszawa, podobnie jak inne duże miasta w Polsce, otrzyma na zakup sprzętu informatycznego dla szkół w sumie tylko 100.000 zł (słownie: sto tysięcy). Kwota ta umożliwi zakup około 80 najtańszych komputerów przenośnych.

W minionym tygodniu przeprowadzone zostało za pośrednictwem systemu ankietowego badanie obejmujące 421 warszawskich szkół, z którego wynika, iż z ponad 208 tys. uczniów, 17.832 uczniów zgłasza brak komputera. Ponadto brak komputera zgłasza 5.522 nauczycieli spośród ponad 30 tys. nauczycieli zatrudnionych w warszawskich szkołach publicznych. Oznacza to, że zidentyfikowane potrzeby w zakresie zakupu komputerów to 23.354 jednostki. Ponadto kolejne ponad 4400 osób zgłasza posiadanie sprzętu przestarzałego, który uniemożliwia normalną pracę. 

Biorąc pod uwagę te dane, dzięki rządowemu wsparciu możliwe będzie zabezpieczenie 0,3% potrzeb, czyli doposażenie uczniów dwóch lub maksymalnie trzech warszawskich szkół. Uwzględniwszy to, że w warszawskich szkołach publicznych naukę pobiera 208 tys. uczniów, uśredniona kwota wsparcia dla każdego z nich to 48 groszy (kalkulacja: 100 tys. zł /208 tys. uczniów). Tyle warszawski uczeń ma otrzymać z budżetu państwa na wsparcie nauki zdalnej.

Tymczasem aby zagwarantować przynajmniej porównywalne szanse w nauce zdalnej, wszystkim uczniom, dofinansowaniem powinni być objęci przynajmniej wszyscy uczniowie oraz nauczyciele nieposiadający komputerów  a więc 23 354 osoby. To oznacza, że rząd powinien skierować do warszawskich uczniów i nauczycieli kwotę około 30 mln zł.


Aktualizacja na dzień 12 maja 2020 roku

Miasto Stołeczne Warszawa jest w trakcie podpisywania umowy o powierzenie grantu z programu "Zdalna Szkoła" w wysokości 99 600 złotych. Środki te pozwolą na zakup 83 komputerów dla uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli ze szkół dla których organem prowadzących jest Miasto Stołeczne Warszawa. Jednocześnie CPPC uruchomiło kolejną pulę środków w ramach programu "Zdalna Szkoła+" na wsparcie zdalnego nauczania. Miasto Stołeczne Warszawa zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach wspomnianego programu.