null

Informacje dla przedsiębiorców w sprawie składek ZUS

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje dla przedsiębiorców w sprawie składek ZUS Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r.

JESTEŚ: PRZEDSIĘBIORCĄ OSOBĄ FIZYCZNĄ ZATRUDNIAJĄCĄ PRACOWNIKÓW 

Dotyczy płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (z właścicielem) oraz

Rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020r.

PRZEDSIĘBIORCĄ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIE ZATRUDNIAJĄCĄ PRACOWNIKÓW

Dotyczy osób, których PRZYCHÓD (netto) za marzec 2020r. nie był wyższy niż:15 681,00 pln oraz rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020r.


Procedura złożenia RDZ - wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r.

Masz do dyspozycji trzy możliwości:

  1. Osobiście w placówce ZUS (do specjalnie przygotowanej skrzynki) – nie ma potwierdzenia złożenia; (pamiętaj o zostawieniu kopii dla siebie)

- pobierz wniosek RDZ ze strony

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

  1. Za pośrednictwem poczty (najbezpieczniej przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru); (pamiętaj o zostawieniu kopii dla siebie)

- pobierz wniosek RDZ ze strony

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

  1. Elektronicznie za pośrednictwem ZUS PUE

  • Zaloguj się na ZUS PUE;
  • Z katalogu usług elektronicznych wybierz wniosek RDZ;
  • Wypełnij wniosek, sprawdź i zapisz;
  • Dołącz załącznik: Załącznik-do-wniosku-elektronicznego-RDZ – wypełniamy oddzielnie i załączamy do wniosku;
  • Wysłać do ZUS podpisując: ePUAP profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym.

Pliko do pobrania:

plik 1

plik 2