null

Listopad 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  1. Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 3 pozycje – plik do pobrania
  2. Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – BRAK w LISTOPADZIE 2020 – plik do pobrania
  3. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego – 2 pozycje – plik do pobrania