null

Październik 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- w miesiącu październiku brak wszczętych postępowań – pilk do pobrania
  2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym w październiku – plik do pobrania
  3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy w październiku – plik do pobrania