null

Sierpień 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  1. Rejestr decyzji o wszczętych postępowaniach administracyjnych dotyczących w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – sierpień 2020 r. (plik do pobrania).
  2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy – sierpień 2020 r. (pik do pobrania).
  3. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –sierpień 2020 r. (plik do pobrania).