null

Wrzesień 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wrzesień 2020 r. (plik do pobrania)
  2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy –  wrzesień 2020 r. (plik do pobrania)
  3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – wrzesień 2020 r. (plik do pobrania)