null

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe – MPWiK S.A.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat dotyczący realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Praga Południe umieszczonych w planach inwestycyjnych MPWiK S.A. w m.st Warszawie:

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe 
(na dzień 30 kwietnia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 49 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane: 

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane: 

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Afrykańskiej i ul. T. Bora-Komorowskiego odc. HP 40877 - ZL 19797 Dn 150/200/250 L ca 394 m, w drodze dojazdowej do ul. T. Bora-Komorowskiego odc. ZL 23177 - nasuwka przy ZL 24886 Dn 250 L ca 104 m, w drodze dojazdowej do ul. T. Bora-Komorowskiego odc. ZL 14568 - ZL 8255 Dn 80/100 L ca 199 m, w drodze dojazdowej do ul. Afrykańskiej odc. HP 26350 - ZL 24881 Dn 100 L ca 149 m, w ul. Nubijskiej odc. HP 17739 - ZL 8276 Dn 80 L ca 130 m, w drodze dojazdowej do ul. Arabskiej odc. HP 17734 - ZL 8271, odc. HP 17733 - ZL 8270 Dn 100 L ca 88 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. HP 22459 - ZL 12037, odc. HP 22389 - ZL 11995 Dn 100 L ca 227 m. Termin realizacji: 18.10.2021 r.

2. Wymiana przewodu wodociągowego w Al. Stanów Zjednoczonych odc. ZL 10907 - ZL 9074 Dn 200 L ca 122 m, w ul. Fundamentowej odc. HP 14584 - ZL 6441 Dn 150 L ca 294 m, w ul. Kinowej odc. ZL 8704 - ZL 6679 Dn 150 L ca 170 m, w ul. Lotniczej odc. HP 16769 - nasuwka przy dz. ew. 13/3 Dn 100 L ca 114 m, w ul. Morgowej odc. HP 46052 - nasuwka w okolicy przyłącza 131223 Dn 150 L ca 120 m, w ul. Osowskiej odc. ZL 19430 - ZL 4081 Dn 150 L ca 119 m, w ul. Rzymskiej odc. HP 13251 - ZL 6383 Dn 100 L ca 250 m, w ul. Trembowelskiej odc. HP 11636 - HP 23254, odc. ZL 17922 - ZL 5525 Dn 100/150 L ca 354 m. Termin realizacji: 16.10.2021 r.

3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Marokańskiej odc. HP 17504 - ZL 15489, odc. ZL 16403 - ZL 16407 Dn 150 L ca 752 m, w ul. Libijskiej odc. ZL 15475 - ZL 12203 Dn 100/200 L ca 282 m, w ul. Algierskiej odc. ZL 15490 - ZL 11996 Dn 100 L ca 504 m. Termin realizacji: 14.01.2022 r.

4. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. ZL 16400 - ZL 17977 Dn 100 L ca 274 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. ZL 16404 - ZL 16405 Dn 100 L ca 98 m, w drodze dojazdowej do ul. Libijskiej odc. HP 34503 - ZL 19820, odc. HP 34502 - ZL 19818 Dn 80/100 L ca 86 m, w drodze dojazdowej do ul. Libijskiej odc. HP 34932 - ZL 19817, odc. HP 34930 - ZL 19816 Dn 100 L ca 138 m, w drodze dojazdowej do ul. Libijskiej odc. nasuwka przy Libijskiej 10B -ZL 19815, odc. HP 34468 - ZL 13146 Dn 100/200 L ca 100 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. HP 23970 - ZL 15486 Dn 100 L ca 75 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. ZL 19818 - ZL19821, odc. ZL 19814 - ZL 19813 Dn 100 L ca 180 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. HP 43901 - ZL 13016, odc. HP 23774 • ZL 13015, odc. HP 23773 - ZL 13014 Dn 80/100 L ca 116 m, w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. przyłącze Marokańska 5B - przewód Dn 100 w ul. Algierskiej, odc. HP 43900 - ZL 13019 Dn 100 L ca 176 m, w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. HP 23777 - ZL 13018, odc. HP23776 - ZL 12495 Dn 100 L ca 162 m, w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. HP 23000 - ZL 12466, odc. HP 22453 - ZL 11892 Dn 100 L ca 150 m. Termin realizacji: 21.10.2021 r. 5. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w Al. Stanów Zjednoczonych odc. Międzynarodowa ZL 21466 - Ostrzycka ZL 21270 Dn 1000 L ca 790 m oraz odc. Międzyborska ZL 21469 - Stocka Dn 300 L ca 434 m, ul. Stockiej odc. Al. Stanów Zjednoczonych - Krypska ZL 12734 Dn 300 L ca 108 m. Termin realizacji: 18.03.2022 r. 

C. Zadanie na etapie, postępowania przetargowego — wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):  1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Szaserów odc. Hetmańska (ZL 24279) -Podolskiej (ZL 18945) Dn 100/150 L ca 323 m, Podhajeckiej odc. Szaserów ZL 5888 -posesja 7 Dn 100 L ca 112 m, Łukiskiej odc. Bełżecka - Znicza ZL 12447 Dn 100 L ca 117 m, Olszynki Grochowskiej odc. Grochowska ZL 8167 - Olszynki Grochowskiej 61 HP 11966, Dn 100 L ca 630 m, Przemyka odc. Rogalskiego ZL 11325 - HP 21417, Dn 200/250 L ca 218 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 02.04.2021 r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Planowany termin realizacji: 96 tygodni od podpisania umowy. 2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Osowskiej odc. Nasielska ZL 4081 - Chłopickiego ZL 3452 Dn 100 L ca 425 m, Filomatów odc. Ostrobramska ZL 28919 - Igańska Dn 100 L ca 354 m, odc. ZL 11676 - Łukowska ZL 12494 Dn 100 L ca 227 m, Białowieska odc. od HP 21923 do HP 22008 Dn 100 L ca 107 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 22.04.2021 r. - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: 96 tygodni od podpisania umowy. 3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zakopiańskiej odc. Wał Miedzeszyński - Wąchocka Dn 100 L ca 216,9 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 20.04.2021 r. Trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji 17.12.2021 r. D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót  budowlanych:  1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Genewskiej odc. HP 27036 - HP 27039, Dn 100 L ca 83,3 m. Planowany termin realizacji: 20 tyg. 

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych: 1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zakopiańskiej odc. Wąchocka -Zwycięzców Dn 100/150 L ca 225 m, ul. Szczuczyńskiej odc. Zakopiańska - Paryska Dn 100 L ca 130 m; 2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Chłopickiego odc. Chłopickiego 67 -Dudziarska, Dudziarskiej odc. Chłopickiego - Dudziarska 9 Dn 100/150 L ca 1320 m oraz w ul. Dudziarskiej odc. Dudziarska 40 - Dudziarska 7A, Dn 100 L ca 170 m; 3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Chłopickiego odc. Makowska - Chłopickiego 53A, Dn 150 L ca 330 m; 4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej odc. Zieleniecka - Garwolińska i odc. Koprzywiańska - Marsa, Dn 150/200/250/300 L ca 9 270 m; 5. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Makowskiej, ul. Kresowej; 6. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Szaserów odc. Podolska - Koprzywiańska; 7• Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Paryskiej odc. Meksykańska - Wersalska HP 47793 Dn 150 L ca 460 m oraz w ul. Wersalskiej odc. Paryska - Wersalska ZL 36215, Dn 100 L ca 320 m.