null

IV sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

IV sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 16.30, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji MRD Praga-Południe.
 3. Głosowanie nad uchwałami ws. wygaśnięcie mandatu radnych MRD Praga-Południe.
 4. Informacja Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ws. zaproponowanych przez MRD Praga-Południe zmian w statucie.
 5. Informacja Komisji ds. Sportu i Rekreacji dot. postępu prac przy projekcie o roboczej nazwie „I Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Pragi-Południe”.
 6. Podsumowanie przez Prezydium MRD Praga-Południe realizacji projektu pt. „Spacer międzypokoleniowy”.
 7. Wolne wnioski, zapytania.

  Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  /-/ Marek Pirsztuk

IV sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe