null

Jak pomaga Urząd Pracy m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak pomaga Urząd Pracy m.st. Warszawy W związku z sytuacją epidemiczną przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe mogą się starać o nisko oprocentowane pożyczki i dofinansowanie z Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy prowadzi szereg działań związanych z realizacją tarczy antykryzysowej - na pomoc i wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, pracodawcy oraz osoby bezrobotne. Urząd nieprzerwanie świadczy również usługi dla przedsiębiorców zgłaszających zwolnienia grupowe oraz dla osób, które straciły pracę.


Niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Mikroprzedsiębiorcy mogą wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5000 zł. Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Na wniosek może zostać umorzona, pod warunkiem jednak, że wnioskujący nie zmniejszy stanu zatrudnienia przez trzy miesiące. Wnioski są przyjmowane od 2 kwietnia i można je składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa. Więcej informacji

Dofinansowanie przy spadku obrotów
Natomiast przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione lub organizacje pozarządowe mogą wystąpić o dofinansowanie. Wsparcie będzie przyznawane tym podmiotom, które w stosunku do minionego roku zanotowały spadek obrotów o minimum 30%. Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie trzy miesiące, a jego poziom będzie uzależniony od skali spadku obrotów firmy.

Jeśli spadek obrotów firmy w ciągu dwóch miesięcy tego roku wyniósł:
•    co najmniej 30 proc. – to maksymalny pułap dofinansowania wyznaczy kwota stanowiąca sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie może być ona wyższa niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne,
•    co najmniej 50 proc. – to maksymalny pułap dofinansowania wyznaczy kwota stanowiąca sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
•    co najmniej 80 proc. – to maksymalny pułap dofinansowania wyznaczy kwota stanowiąca sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników.

Nabór wniosków na dofinansowanie rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa do 12 maja. Wnioski będzie można przesyłać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub tradycyjnie, pocztą na adres urzędu.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia
•    Zasady dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw
•    Zasady dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników
•    Zasady dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji mogą skorzystać z infolinii - 22 836 83 28 lub 693 397 108. Mogą się także kontaktować ze stołecznym urzędem pracy, pisząc na adres: tarcza@up.warszawa.pl

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna?
Osoba, która posiada profil zaufany lub podpis elektroniczny dokonuje rejestracji za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl. Jeżeli wystąpią problemy z wypełnieniem formularza to pod numerem 19 524 można uzyskać poradę, pomoże także  film instruktażowy.

W przypadku trudności z dokonaniem rejestracji online można także zadzwonić do placówek Urzędu Pracy m.st. Warszawy:
•        przy ul. Grochowskiej 171 B; tel. 22 391 13 00 wew. 312 lub 313,
•        przy ul. Ciołka 10 A; tel.  22 836 71 70 lub 22 877 73 50.

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, ale posiadają konto elektroniczne w banku mogą założyć profil bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Urząd Pracy m.st. Warszawy wprowadził także możliwość rejestracji drogą tradycyjną, papierową. Wniosek o zarejestrowanie bezrobotnego i wszystkie niezbędne dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem można przesłać pocztą na adres Urzędu Pracy m.st. Warszawy: ul. Grochowska 171B, 00-411 Warszawa lub ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa.