null

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Karol Kowalczyk

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Karol Kowalczyk

Na podstawie Uchwały Numer 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy i na podstawie paragrafu 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik numer 6 do uchwały numer LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 roku pozycja 8814):

 

1) wykonuje zadania z zakresu:

a) informatyki,

b) infrastruktury,

c) nadzoru nad gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;

2) bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w artykule 11 ustęp 2 ustawy 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Informatyki dla Dzielnicy,

b) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy;

3) nadzoruje pracę:

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;

na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw wykonuje inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu.