null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:

  • Paweł Jarosz

Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ARKA
e-mail: pawel@jarosz.info.pl

Prezydium Dzielnicowej Komisji:

  • Paulina Wróbel
  • Krystyna Radkowska
  • Maciej Starczewski
  • Marcin Dumieński

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Bożena Przybyszewska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

tel. (22)  44 35 103, b.przybyszewska@um.warszawa.pl;

Spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego są jawne i otwarte, zapraszamy na nie wszystkich chętnych, zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe do włączania się w prace DKDS Praga-Południe.

 

Załączniki: