null

Komunikat od Prezydenta m.st Warszawy do rodziców przedszkolaków i uczniów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat od Prezydenta m.st Warszawy do rodziców przedszkolaków i uczniów Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich przedszkolaków i uczniów, przed nami pierwszy tydzień zamkniętych przedszkoli i szkół. Zaczyna się czas, w którym od nas, dorosłych, wiele zależy. Nasza rozwaga, odpowiedzialność i spokój są bardzo potrzebne. To nie tylko zachowania ograniczające rozprzestrzenianie epidemii, ale także, co najważniejsze, wzmacniające poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Atmosfera strachu, nadmierne reakcje paniczne mogą być źródłem dodatkowych, niepotrzebnych lęków dzieci i młodzieży. Proszę, rozmawiajcie z dziećmi o koniecznych zasadach higieny, rezygnacji z towarzyskich spotkań i zabaw, o potrzebie samoograniczania się. 

Chcemy, by czas zamknięcia szkół nie był okresem straconym. Dlatego w naszych szkołach nauczyciele i dą w kontakcie z uczniami. Nasi nauczyciele doskonale znają swoich uczniów, wiedzą do jakich źródeł sięgnąć, by przesłać odpowiednie materiały, zadania, lektury filmowe i książkowe. Wielu wykorzystuje zaawansowane narzędzia internetowe, wielu od dawna w ten sposób pracuje z uczniami (określanymi digital natives, dla których internet jest środowiskiem naturalnym). Nauczyciele młodszych dzieci skontaktują się z Państwem, polecając lekturę czy zadania matematyczne. szkoły, które wykorzystują media społecznościowe, by być z uczniami i Rodzicami w stałym kontakcie. W tym miejscu muszę jasno powiedzieć odradzam kontakty bezpośrednie z nauczycielami i spotkania na zajęcia laboratoryjne czy przedmaturalne konsultacje. Zdaję sobie sprawę, że wielu uczniów mając bliską perspektywę matury czy egzaminu po VIII klasie potrzebuje kontaktu z nauczycielem, powtarzania materiału w grupie. W tym trudnym czasie proszę jednak o ograniczenie się do kontaktu on-line. O takie rozwiązania będę także apelował do dyrektorów i nauczycieli

Rodziców młodszych dzieci proszę o rezygnację z czasu spędzanego na placach zabaw. W poniedziałek przekażemy listę z platformami i kanałami, na których znajdują się materiały, filmy i gry edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych

Mam nadzieję, że przyjęcie i przestrzeganie zasady rozsądku i umiarkowania pomoże Warszawie w przejściu epidemii coronawirusa

Rafał Trzaskowski 

Prezydent m.st. Warszawy