null

Komunikat Zarządu Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat Zarządu Dzielnicy Praga-Południe Komunikat Zarządu Dzielnicy Praga-Południe w związku z nieprawdziwymi informacjami publikowanymi w mediach w temacie inwestycji przy ul. Stanisława Augusta.

W związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej przy ul. Stanisława Augusta w Warszawie oraz zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych inwestor zobowiązał się do przebudowy części ul. Stanisława Augusta wraz z infrastrukturą. Przebudowa będzie obejmowała zarówno ulicę jak i chodniki (w tym miejsca parkingowe, nasadzenia zieleni, oświetlenie). Całość przebudowy realizowana będzie na koszt inwestora. Miasto nie dołoży do tej inwestycji złotówki. W takich przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie pobiera się opłat za zajęcie pasa drogi. Inwestor zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac. Na podstawie pozwolenia na budowę, które zostało wydane przez Biuru Architektury i Planowania Przestrzennego, obejmujące również działkę przy samej ul. Stanisława Augusta, inwestor zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac, a m.st. Warszawa wydało inwestorowi cześć nieruchomości, celem realizacji robót budowlanych – zgodnie z zawartą umową. Jeszcze przed pojawieniem się artykułu w Gazecie Stołecznej pracownicy Urzędu, w celu weryfikacji prowadzonych prac, wizytowali nieruchomość. W związku z wątpliwościami, co do zakresu robót, Zarząd wezwał Inwestora do przestawienia ogrodzenia. Co więcej wszczęto postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Podkreślić należy, że nikt nie jest traktowany na preferencyjnych warunkach. 

Mając na uwadze powyższe Zarząd kategorycznie żąda zaprzestania pomówień, bezprawnego kolportowania nieprawdziwych informacji w tej sprawie, w przeciwnym razie we wszystkich tego typu przypadkach Zarząd rozważy podjęcie stosownych działań prawnych.