null

Koncert słowno-muzyczny w hołdzie bohaterom Powstania Listopadowego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Koncert słowno-muzyczny w hołdzie bohaterom Powstania Listopadowego. Szczególne miejsce artystycznych przypomnień zajmie osoba generała Piotra Szembeka, patrona Towarzystwa Historycznego. Obchody ROKU STANISŁAWA MONIUSZKI będą znakomitą okazją do spotkania (27 listopada, godz. 12.00, Centrum Promocji Kultury) z niezwykłym dziedzictwem kulturowym, jaki stanowią arie operowe i pieśni tego niezwykłego kompozytora

To artystyczne spotkanie będzie stanowiło istotny czynnik tożsamościowy i kulturotwórczy. Obok udziału artystów profesjonalnych wystąpi młodzież szkół Pragi Południe, która najłatwiej nawiąże kontakt ze zgromadzoną publicznością, której lwią część będzie stanowić środowisko młodzieży naszej dzielnicy. W obchodach weźmie też udział zaproszona delegacja uczniów z Małopolski, która również kultywuje chlubne tradycje rodu Szembeków i Fredrów.