null

Konkursy na stanowiska dyrektorów na Pradze-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkursy na stanowiska dyrektorów na Pradze-Południe Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ogłoszeń konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora dla 10 jednostek na Pradze-Południe

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 26 lutego 2020 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (plik do pobrania):

1)      Przedszkola nr 73 „Bajeczka” w Warszawie, ul. T. Sygietyńskiego 4a,

2)      Przedszkola nr 180 w Warszawie, ul. Niekłańska 40,

3)      Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej w Warszawie, ul. Siennicka 19b,

4)      Przedszkola nr 392 „Wróbelka Elemelka” w Warszawie, ul. Afrykańska 14a.

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 26 lutego 2020 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (plik do pobrania):

1)      Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 397,

2)      Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie, ul. M. Pawlikowskiego 3.

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 26 lutego 2020 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (plik do pobrania):

1)      Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Osiecka 28/32,

2)      Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12.

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 26 lutego 2020 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (plik do pobrania):

1)      Zespołu Szkół Łączności w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 24,

2)      Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, ul. Mińska 1/5.