null

Konsultacje społeczne – Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W imieniu Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. granic obszaru rewitalizacji.

Rozpoczynają się prace nad nowym programem rewitalizacji w Warszawie. Najpierw należy określić, na jakim obszarze miasta będą prowadzone działania. Dlatego wyznaczony zostanie obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, czyli teren na którym będą koncentrować się działania zmierzające do poprawy sytuacji kryzysowej.  

Konsultacje będą dotyczyły trzech dzielnic: Pragi-Południe, Pragi-Północ i Targówka.

8 października b.r. o godz. 17 w Centrum Kreatywności Targowa 56 odbędzie się debata o granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Na Pradze-Południe zapraszamy :

20 października b.r. o godz.18 na spotkanie on-line,

27 października b.r. w godz.15-18 do punktu konsultacyjnego do Miejsca Akcji przy ul. Paca 40 

Spotkanie podsumowujące odbędzie się 10 listopada b.r. o godz. 17. w Centrum Kreatywności Targowa 56

Konsultacje trwają do 15 listopada 2021 r.

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu on-line, napisz na adres: rewitalizacja@um.warszawa.pl

Można też wyrazić swoją opinię on-line na: www.konsultacje.um.warszawa.pl