null

Konsultacje społeczne – Jaki plan miejscowy dla Kamionka - część II?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W imieniu Biura Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. planu miejscowego dla rejonu Kamionka – część II.

Obszar planu obejmuje teren o powierzchni ok. 40 ha. Jest on położony pomiędzy ul. Grochowską a terenem kolejowym. Zasięg planu stanowi szeroko rozumiane otoczenie ulicy Mińskiej. W topografii miasta ta część Grochowa jest określana jako Kamionek.

Z projektem planu miejscowego można zapoznać się:

  • na stronie: architektura.um.warszawa.pl,
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00,
  • na wystawie plenerowej przed Urzędem Dzielnicy Praga Południe.

Można również porozmawiać:

  • na dyskusji on-line 15 grudnia (środa) o godz. 17:00,
  • na dyżurze telefonicznym projektanta planu we wtorki: 6 grudnia w godzinach 9:00 - 11.00, oraz 14, 21 i 28 grudnia w godzinach 12:00 - 15:00  pod numerem telefonu - 22 325 81 08

Uwagi do projektu planu można złożyć do 24 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Konsultacje społeczne Warszawa.