null

II etap konsultacji dot. ZIELONEJ GROCHOWSKIEJ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

II etap konsultacji dot. ZIELONEJ GROCHOWSKIEJ

W imieniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. ZIELONEJ GROCHOWSKIEJ

Nowa zieleń przyuliczna – rabaty, krzewy czy drzewa – to nie tylko sposób na poprawę estetyki miejsca, ale i lepsza jakość korzystania z danej przestrzeni. Dzięki nowym rozwiązaniom projektowym zieleń zyskuje więcej przestrzeni, która naturalnie integruje się z otaczającą architekturą.

Pod koniec 2019 roku, w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych, zebraliśmy Wasze uwagi i postulaty odnośnie funkcjonowania i zagospodarowania ulicy Grochowskiej. Rozmawialiśmy wówczas o nowej zieleni, o miejscach wypoczynku i spotkań, o ławkach i koszach na śmieci, a także o tym, które chodniki i ścieżki wymagają zmian. Na tej podstawie powstała koncepcja zazielenienia ulicy, którą teraz chcemy Wam zaprezentować.

Głównym założeniem koncepcji jest wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej w celu poprawy jakości korzystania z przestrzeni ulicy zarówno pod względem estetycznym jak i użytkowym. Projekt, poprzez zastosowanie powtarzalnych rozwiązań oraz spójnego zestawu gatunków, ma również na celu ujednolicenie przestrzeni ulicy Grochowskiej. W koncepcji uwzględniono uzupełnienie szpalerów drzew tam, gdzie to możliwe, wprowadzenie nasadzeń przy przystankach tramwajowych i wzdłuż torowiska oraz zastosowanie nowych gatunków drzew, krzewów ozdobnych, bylin o różnych pokrojach i charakterystyce, które urozmaicą wizualnie przestrzeń ulicy.

Dodatkowo zaprojektowano elementy małej architektury – stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci. Całe zagospodarowanie zaplanowano mając na uwadze zachowanie bilansu miejsc parkingowych.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Porozmawiajmy o koncepcji zazielenienia ul. Grochowskiej podczas spotkania z projektantami

  • 9 września (czwartek) o godz. 17.00 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty ul. Grochowska 262

Zobacz koncepcję zazielenienia ul. Grochowskiej i powiedz co o niej myślisz.

  • e-mailem: konsultacje@zzw.waw.pl
  • pocztą: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego)

WAŻNE: Uwagi do zaproponowanej koncepcji będziemy zbierać w terminie do 4 października 2021r.

Chcesz, żeby sąsiedzi dowiedzieli się o konsultacjach?

Pobierz i wydrukuj – czarno-biały plakat do druku domowego!

Raport z konsultacji opublikowany zostanie pod koniec tego roku, a finalne koncepcje zagospodarowania ulic gotowe będą w pierwszym kwartale 2022 r.

Więcej informacji na temat procesu konsultacji na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl, zzw.waw.pl

Zachęcamy także do zapoznania się z, będącą przedmiotem tych konsultacji, koncepcją zazielenienia ul. Grochowskiej.

Konsultacje społeczne projektu "Zielona Grochowska"