null

Kontakt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Praga-Południe

Punkt Informacyjno Konsultacyjny
Dzielnicy Praga-Południe
Miasta Stołecznego Warszawy

adres: ulica Paca 39, 
04-376 Warszawa

telefon: +48 22 44 35 404

e-mail: praga-poludnie.dzpik@um.warszawa.pl