null

Koszenie trawników w czerwcu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Koszenie trawników w czerwcu W kwietniu ogłaszaliśmy wstrzymanie koszenia trawników na terenach miejskich. Wynikało to z wyjątkowej suszy, jaka panowała na początku wiosny, a nisko skoszone trawy zdecydowanie szybciej przesychają i w efekcie trudniej się regenerują. Połowa maja przyniosła jednak oczekiwaną przez wszystkich zmianę pogody i opady deszczu.

Dzięki nim drzewa mocno się zazieleniły, zbiorniki wodne uzupełniły niedobory wody, a trawa odżyła i znacząco urosła. Obecnie panujące warunki atmosferyczne umożliwiają rozpoczęcie wstrzymanego koszenia trawników na terenie Pragi-Południe. Dlatego od 25 maja powróciliśmy do sukcesywnego koszenia trawników w naszej dzielnicy, ale będziemy robić to rzadziej i w mniejszym zakresie. Drugie koszenie planowane jest na jesieni.

Proszę pamiętać, że dzielnica odpowiada za koszenie trawników wyłącznie na obszarach będących w jej utrzymaniu. Nie decydujemy np. o koszeniu na terenie spółdzielni mieszkaniowych. Władze dzielnicy mogą tylko negocjować na ten temat z prezesami. Burmistrz Tomasz Kucharski wielokrotnie zwracał się do nich z prośbą o zaniechanie koszenia podczas suszy. Z informacji od mieszkańców wiemy, że nie wszyscy prezesi wyrazili zrozumienie dla tej prośby.

Zarząd Dzielnicy zdecydował, że miejskie tereny zielone będą koszone rzadziej, a częstotliwość i zakres koszenia będzie dostosowana do panującej aktualnie pogody. Trawy nie będą koszone w czasie upałów, kiedy trawa jest sucha i wypalona.

Konieczność wznowienia koszeń wynika jednak z wielu czynników. Słuchamy ekspertów i mieszkańców. Ci ostatni podzieleni są na dwie grupy – zwolenników strzyżenia i miłośników łąk. Dlatego władze dzielnicy starają się znaleźć „złoty środek”. Częstotliwość prac została ograniczona do minimum, ale zabieg koszenia jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju traw. Dbamy o kondycję miejskich trawników, a ograniczając ich koszenie mamy na uwadze bioróżnorodność. Istotne jest również zapewnienie względów bezpieczeństwa i zapewnienia widoczności użytkownikom ruchu. Ważne są także walory estetyczne, dlatego kosimy trawniki przy pomnikach i innych miejscach pamięci – tablicach, głazach, kamieniach. Istotne są względy sanitarne, gdyż wysoka trawa utrudnia usuwanie śmieci czy sprzątanie przez właścicieli psów po swoich pupilach.

Musimy pamiętać o osobach uczulonych na pyłki traw, osobach z małymi dziećmi czy właścicielach zwierząt domowych. Pozostawienie wysokich traw w miejscach licznie uczęszczanych, miejscach pikników rodzinnych czy okolicach placów zabaw i miejsc aktywności fizycznej wpływa na zwiększanie populacji kleszczy, których ukąszenie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Nie będziemy jedynie kosić Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, z wyjątkiem istniejących na ich terenie ciągów komunikacyjnych.

W poniedziałek, 6 czerwca, do koszenia przystąpi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze-Południe. Prace rozpoczną się tradycyjnie od Saskiej Kępy.