null

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już wkrótce ruszy kwalifikacja wojskowa. W 2009 roku w wyniku nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska przez obowiązkową kwalifikację wojskową. Polega ona na stawieniu się osób przed komisją lekarską w celu określenia ich stanu zdrowia oraz wydania książeczki wojskowej.

W tym roku ponad 2000 młodych osób z Pragi – Południe, Wawra, Rembertowa i Wesołej zostanie wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarska nr 4 w Warszawie.                                      

9 sierpnia br. w ramach kwalifikacji wojskowej rozpocznie swoją działalność Powiatowa Komisja Lekarska nr 4, z siedzibą w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5. Komisja będzie działać do 28 października 2021 r. i jest właściwa dla osób zameldowanych na obszarze Dzielnic: Praga – Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła m.st. Warszawy​.

W ramach kwalifikacji wojskowej, określana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wzywane stają przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień i otrzymują książeczkę wojskową.

Kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegają:

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia,
  a więc w roku 2021 jest to rocznik 2002;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy do tej pory nie stawili się przed właściwą Powiatową Komisją Lekarską (w tym również osoby z rocznika 2001, które nie zdążyły zgłosić się na wezwanie w poprzednim roku z powodu „lockdownu”);
 3. Kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;
 4. Osoby urodzone w latach 2000 – 2001, uznane za czasowo niezdolne
  do czynnej służby wojskowej.

 

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

 

Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • „A" zdolny do czynnej służby wojskowej;
 • „B" czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre  lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • „D" niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • „E" trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.​

 

Terminy stawiennictwa dla poszczególnych Dzielnic z terenu działania Komisji:

 • Wawer: 9 sierpnia – 6 września 2021 r..
 • Praga – Południe: 7 września – 6 października 2021 r.
 • Rembertów: 7 – 15 października 2021 r.
 • Wesoła: 19 – 28 października 2021 r.

 

W pierwszym dniu września Komisja nie będzie pracować, zaś 18 października 2021 r. do kwalifikacji wzywane będą kobiety podlegające temu obowiązkowi. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej udzielane są przez pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 (tel.: 519 047 444 – czynny od 2 sierpnia) i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga – Południe (tel.: 22 443 55 18).