null

Lato w Mieście w 2020 roku, koniec zapisów ale będą wolne miejsca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lato w Mieście w 2020 roku, koniec zapisów ale będą wolne miejsca Pierwszy etap zapisów do „Lata w Mieście” zakończony. Ponad 11 tys. warszawskich dzieci będzie miało w wakacje zapewnioną opiekę oraz zajęcia, dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Zapisy do „Lata w mieście” trwały od 8 do 14 czerwca.

W tej chwili mamy  zarejestrowanych 11 405 uczestników. W ubiegłym roku mieliśmy ich około 25 tys. Nawet biorąc pod uwagę wytyczne GIS w związku z epidemią koronawirusa,  dzieci moglibyśmy przyjąć nieco więcej, ale wytyczne GIS są niespójne. Na półkoloniach na przykład dopuszczono 12-14 osobowe grupy, natomiast w zajęciach w przedszkolu według nowych zaleceń sanitarnych może teraz uczestniczyć 16 osób. Brakuje w tym nieco logiki – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.  

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 13.00, po zalogowaniu się na konto na stronie https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl będzie już widoczna informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do akcji „Lato w mieście". A zakwalifikowani uczniowie będą mogli pobrać kartę kwalifikacyjną.

Do 19 czerwca do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę uczestnictwa w „Lecie w Mieście" - dostarczając kartę kwalifikacyjną oraz potwierdzenie opłaty za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. To warunek przyjęcia do akcji.

Od 23 czerwca rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca – szczegóły na stronie zgłoszeń.

Podobnie jak w minionych latach Feryjne Placówki Edukacyjne (szkoły biorące udział w akcji) będą zapewniały opiekę dzieciom przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, rodzice wnoszą natomiast opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji dyrektora szkoły lub OPS, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Pociechy nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

Ze względu na epidemię uczestnicy będą wypoczywali na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.