null

Listopad 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 2 pozycje

Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 1 pozycja

Informacja o wszczętych postępowaniach – 4 pozycje